Izdvojene novosti
08/06/2020

Rezultati istraživanja ESENER 2019. sada su dostupni u interaktivnom alatu za vizualizaciju podataka

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Najnoviji podatci dobiveni tijekom Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER) provedenog 2019. uvršteni su u naš alat za vizualizaciju podataka iz ESENER-a.

Po prvi put moguće je uspoređivati rezultate istraživanja ESENER 2019. i ESENER 2014. na europskoj razini i na razini pojedinih zemalja, prema djelatnosti ili veličini poduzeća.

Tijekom istraživanja ESENER 2019. prikupljeni su podatci od poduzeća u 33 europske zemlje o tome kako se u njima upravlja sigurnošću i zdravljem na radu, a posebno psihosocijalnim rizicima. Istraživanjem se nastojalo utvrditi koje su prepreke dobrom upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu, ali i njegovi pokretači, te omogućiti nam da bolje razumijemo kakva je potpora potrebna poduzećima.

Ovaj besplatan, interaktivan i višejezičan alat korisnicima omogućuje pretraživanje rezultata istraživanja. Mogu se birati pitanja postavljena tijekom istraživanja i uspoređivati rezultati u pojedinim zemljama pomoću grafikona i karata. Osim toga, podatci se mogu razmjenjivati i preuzeti.

Pomoću interaktivnog alata proučite podatke iz 2019. i usporedite ih.

Pročitajte i naše pregledno izvješće o istraživanju ESENER 2019., koje sadrži sažetak najnovijih rezultata.