You are here

Izdvojene novosti
26/07/2017

Rizici u nastajanju: djelujmo sada kako bismo osigurali sigurna i zdrava radna mjesta u budućnosti

Posjetite EU-OSHA-inu internetsku stranicu na temu rizika u nastajanju kako biste saznali više o našem radu u ovom važnom području. Nove rizike i rizike u nastajanju – koje prouzročuju, na primjer, novi načini rada ili inovativni radni postupci – predviđa i analizira naš Europski opservatorij za rizike.

Obrađene teme obuhvaćaju sigurnost i zdravlje radnika koji rade zelene poslove, upravljanje nanomaterijalima na radnom mjestu i dostignuća u području IKT-a i digitalizacije rada.

Naša predviđanja promatraju budućnost rada i način na koji bi promjene mogle utjecati na sigurnost i zdravlje. Istraživanja koja iz njih proizađu mogu pomoći stručnjacima i kreatorima politika da pronađu načine kako europskim radnicima osigurati sigurniju i zdraviju budućnost.

Navedena internetska stranica sadržava rasprave stručnjaka o temama kao što su masovna podrška, robotika, lijekovi za povećanje učinkovitosti, 3-D ispis i tehnologije praćenja.

Posjetite internetsku stranicu na temu rizika u nastajanju