Izdvojene novosti
27/11/2019

Stručnjaci okupljeni na konferenciji finskog predsjedništva Vijeća EU-a radi suzbijanja raka povezanog s radom

Radi pružanja potpore planu djelovanja za karcinogene tvari, finsko predsjedništvo Vijeća Europske unije održat će 27. i 28. studenoga posebnu konferenciju pod nazivom „Zajedničkim radom do suzbijanja raka povezanog s radom”.

Uz Europsku agenciju za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) na konferenciji će sudjelovati i stručnjaci iz Europske komisije, socijalni partneri te nacionalna tijela nadležna za sigurnost i zdravlje na radu.

Koja je svrha konferencije? Svrha je razmjena znanja i dobrih praksi u pogledu smanjenja izloženosti karcinogenim tvarima na radnom mjestu te pregled dosadašnjih rezultata postignutih u okviru plana djelovanja i koraka koje je još potrebno poduzeti.

Provjerite detalje događanja

Saznajte više o planu djelovanja i ulozi EU-OSHA-e

Saznajte više o kampanji EU-OSHA-e Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta