Izdvojene novosti
14/12/2018

Pročitajte novu studiju o sustavima ranog upozoravanja na profesionalne bolesti

Sustavi za upozoravanje i praćenje osiguravaju rana upozorenja o novim rizicima i onima u nastajanju te o profesionalnim bolestima za subjekte u području sigurnosti i zdravlja na radu i tvorce politike. Izvješće detaljno analizira niz uspješnih pristupa u području upozoravanja i praćenja kako u EU-u tako i izvan njega.

Razmatra mogućnosti primjene tih pristupa u drugim zemljama te načine na koji se funkciju upozoravanja može dodati postojećim sustavima nadzora. Zaključak izvješća navodi da je nužna bolja komunikacija o doprinosu sustava za upozoravanje i praćenje prevenciji na temelju dokaza i politici u ovom području, kako bi se zadržala motivacija ljudi koji unose podatke u sustav, osigurala dovoljna politička podrška i financijska sredstva te potakla međunarodna suradnja i razmjena podataka u EU-u.

Pročitajte priopćenje za medije

Preuzmite konačno izvješće i njegov sažetak

Saznajte više o sustavima za upozoravanje i praćenje