Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Otkrijte nove pokazatelje sigurnosti i zdravlja na radu u pogledu predviđanja u vezi sa zapošljavanjem i procjene psihosocijalne dimenzije bolesti povezanih s radom u Europi

Image

© EU-OSHA

Alat za vizualizaciju podataka Barometar sigurnosti i zdravlja na radu ažuriran je novim pokazateljima te nudi najnovije informacije o sigurnosti i zdravlju na radu u cijeloj Europi. 

Najnoviji odjeljak „Predviđanja” nudi kvantitativne projekcije budućih trendova u zapošljavanju, i to na temelju predviđanja vještina agencije Cedefop.

Osim toga, sada su dostupne procjene o teretu bolesti povezanih s radom zbog psihosocijalnih problema, raka ili mišićno-koštanih poremećaja, utemeljene na studijama ICOH-a.

Naposljetku, u novom odjeljku „Resursi” dostupne se publikacije i izvješća po državama radi jednostavnog pristupa.

Pogledajte sve značajke alata za vizualizaciju podataka Barometar sigurnosti i zdravlja na radu