You are here

Izdvojene novosti
17/04/2018

Opasne tvari: praktične informacije o našem novom tematskom odjeljku

Ažurirani odjeljak internetskih stranica EU-OSHA-e pruža ključne informacije o opasnim tvarima na radnom mjestu. Tim je odjeljkom internetskih stranica obuhvaćeno glavno zakonodavstvo i objašnjena su njegova načela te se na njemu mogu pronaći savjeti o tome kako upravljati opasnim tvarima na radnom mjestu.

Taj odjeljak internetskih stranica uključuje dijelove o karcinogenim tvarima, biološkim agensima i rizicima u nastajanju, kao i brojne korisne poveznice s detaljnijim informacijama namijenjenima radnicima i poslodavcima.

U skladu s ciljevima kampanje za razdoblje 2018. – 2019. pod nazivom Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta, na tom se odjeljku internetskih stranica pruža pregled aktivnosti i publikacija EU-OSHA-e na tu temu.

Posjetite odjeljak internetskih stranica koji govori o opasnim tvarima