You are here

Izdvojene novosti
10/09/2018

Opasne tvari: informativne publikacije o zakonodavstvu i zamjeni tvari

U okviru Kampanje za zdrava radna mjesta 2018. – 2019., EU-OSHA je objavila dva informativna članka, od kojih je svaki dostupan na nekoliko jezika.

„Zakonodavni okvir o opasnim tvarima na radnim mjestima” nudi jasan, praktičan sažetak relevantnog zakonodavstva EU-a u tom području.

„Zamjena opasnih tvari na radnom mjestu” navodi informacije o tome kako u potpunosti ukloniti rizike od određenih opasnih tvari. Zamjena je često najbolje moguće rješenje.

Posjetite internetsku stranicu Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta