Izdvojene novosti
12/12/2018

Uklonite rizike uz pomoć OiRA-e: nova infografika za frizerske salone

Internetski alat za interaktivnu procjenu rizika (OiRA) sadrži novu infografiku kojom se potiče frizerske salone na procjenu rizika za sigurnost i zdravlje na radu te za poduzimanje preventivnih mjera.

U infografici se nalaze jednostavni koraci za provedbu participativne procjene rizika u alatu OiRA. Od pripreme i utvrđivanja osnovnih rizika u području frizerskog sektora do plana njihova suzbijanja, s praktičnim savjetima za sigurnije i zdravije radno okružje.

Pregledajte infografiku na svom jeziku te isprobajte svoj nacionalni alat OiRA za frizerske salone.

Pomozite nam pri podizanju javne svijesti o postupcima procjene rizika s alatom OiRA, tako da podijelite #OiRAtools na društvenim medijima.