Izdvojene novosti
03/01/2020

Hrvatska preuzima predsjedanje Vijećem EU-a

Hrvatska promiče „snažnu Europu u svijetu izazova” tijekom svog predsjedanja Vijećem EU-a koje je počelo 1. siječnja 2020.

Hrvatsko predsjedanje posvećeno je jačanju europskog stupa socijalnih prava i koristima koje on donosi europskim građanima u pogledu poštenih radnih uvjeta i zdravstvene zaštite, kao i maksimalnom iskorištavanju prilika za održiv rast koje nudi digitalizacija.

Saznajte više o predsjedanju Vijećem