Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Građevinski i poljoprivredno-prehrambeni lanci opskrbe: mogu li odnosi između kupaca i dobavljača utjecati na sigurnost i zdravlje radnika?

Image
SuCo-Construction-and-Agri-Food

© phonlamaiphoto - stock.adobe.com

U nizu publikacija o načinu na koji odnosi kupaca i dobavljača u građevinskom i poljoprivredno-prehrambenom sektoru mogu poboljšati sigurnost i zdravlje na radu oblikovateljima politika i stručnjacima predstavljene su nove studije slučaja i preporuke.

Izvješće i sažetci politika pružaju uvid u razlike i sličnosti tih sektora. U glavnom izvješću predstavljeni su nalazi iz projekta EU-OSHA-e „Financijski instrumenti za sigurnost i zdravlje na radu” (Lift-OSH), kao i osam detaljnih studija slučaja iz Danske, Irske, Estonije, Španjolske i Belgije. U izvješću se navode prakse tržišnog financiranja kojima se pridonosi sigurnijim i zdravijim radnim uvjetima.

Ovdje pročitajte cijelo izvješće.

Istražite sažetke politika za upravljanje lancem opskrbe u poljoprivredno-prehrambenom i građevinskom sektoru.

Otkrijte prakse tržišnog financiranja primjerene za industrijski sektor.

Upoznajte se s našom tematskom rubrikom o Poboljšanju usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu.