Izdvojene novosti

Back to highlights

Konsolidirano godišnje izvješće o radu 2021. – Izvrsna postignuća za sigurnija i zdravija radna okruženja

Image

Uslijed trajanja pandemije EU-OSHA je, u suradnji sa svojim dionicima, nastojala primijeniti svoj ambiciozni program rada za 2021. i ostvariti ciljeve poboljšavanja sigurnosti i zdravlja na radu u cijeloj Europi.

Upravni odbor u velikoj je mjeri prepoznao EU-OSHA-ine doprinose rješavanju problema u području sigurnosti i zdravlja na radu uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Upravni je odbor Agenciji dao priznanje i za doprinos ostvarenju ciljeva Strateškog okvira EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu u skladu s njezinim višegodišnjim strateškim programom.

Izvješće sadržava i postignuća EU-OSHA-inih istraživanja u području digitalizacije rada, njezin doprinos smanjenju pojave mišićno-koštanih poremećaja i razvoj studija predviđanja. Važne inicijative u okviru programa rada za 2021. uključivale su aktualni razvoj alata Internetske interaktivne procjene rizika (OiRA), nastavak istraživanja na temelju podataka ESENER-a, kampanju Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja i pripreme za istraživanje izloženosti radnika karcinogenim tvarima u Europi radi doprinosa borbi protiv raka kao uzroka smrtnih slučajeva povezanih s radom.

Kliknite na poveznicu na sažetak i infografiku o ključnim pokazateljima uspješnosti za 2021.

Za detaljniji uvid u zaključke pročitajte cjelovito konsolidirano godišnje izvješće o radu za 2021.