Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Komisija pokreće javnu raspravu o uspješnosti i učinku EU-OSHA-e, Eurofounda, Cedefopa i ETF-a

Image

© Brad Pict - stock.adobe.com

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje kako bi prikupila dokaze o učinkovitosti i širim učincima četiriju decentraliziranih agencija EU-a: EU-OSHA-e, Eurofounda, Cedefopa i ETF-a, pojedinačno i s međusektorskog gledišta.

Savjetovanje će pridonijeti evaluacijskoj studiji koja se provodi u ime Europske komisije (koja je u tijeku) o djelotvornosti, učinkovitosti, relevantnosti, usklađenosti i dodanoj vrijednosti EU-u tih agencija kako bi se:

i. procijenio način na koji su agencije ostvarile svoje utvrđene ciljeve i mandate te ii. kako bi se utvrdilo postoji li potreba za izmjenom mandata agencija.

Javno savjetovanje usmjereno je na korisnike usluga agencija, socijalne partnere, istraživače, pripadnike akademske zajednice, organizacije civilnog društva i tijela javne vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Javno savjetovanje dostupno je na svim službenim jezicima ovdje i otvoreno je do 25. svibnja 2023.

Da biste odgovorili na javno savjetovanje, morate se prijaviti ili izraditi račun. To je objašnjeno na početnoj stranici Komisije Iznesite svoje mišljenje.

Više informacija o inicijativi