Izdvojene novosti
14/06/2019

Godišnje izvješće za 2018.: godina suradnje, zalaganja i kampanja

U godišnjem izvješću za 2018. opisuju se aktivnosti koje je EU-OSHA poduzela kako bi ostvarila svoj cilj unapređenja sigurnosti i zdravlja na radnim mjestima u Europi. 

Važna postignuća obuhvaćaju početak kampanje za razdoblje 2018. – 2019. pod nazivom Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta, objavljivanje rezultata nekih važnih aktivnosti kao što su projekt o sigurnosti i zdravlju u mikropoduzećima i malim poduzećima te projekt predviđanja posvećen novim i nadolazećim rizicima koje donosi digitalizacija. Rezultati tih projekata upotrijebit će se za izradu politika i osmišljavanje buduće kampanje za zdrava radna mjesta.

Saznajte više o našim aktivnostima u našem Godišnjem izvješću za 2018. i njegovu sažetku.