Izdvojene novosti
25/01/2019

Pet detaljno istraženih sustava za upozoravanje i praćenje namijenjenih otkrivanju novih bolesti povezanih s radom

U svakom se članku opisuje drukčiji sustav, njegove glavne značajke, metode izvješćivanja, mehanizmi za otkrivanje novih bolesti i rizika povezanih s radom te za upozoravanje na različitim razinama, povezani troškovi te način prikupljanja i upotrebe podataka za izradu politika i strategija prevencije. Iz razgovora s dionicima tih sustava može se zaključiti što pokreće, a što ograničava provedbu sustava te kako se pristup svakog pojedinačnog sustava može primijeniti na druge države.

Članci se temelje na izvješću „Pristupi praćenja i upozoravanja radi utvrđivanja bolesti povezanih s radom u EU-u” u kojem se detaljno analizira 12 različitih pristupa, pokretača i prepreka te se donose preporuke o načinu provedbe takvih sustava. Projekt pokazuje kako korisni sustavi za upozoravanje i praćenje dodatno pridonose instrumentima koji se već upotrebljavaju za nadzor poznatih profesionalnih bolesti.

Pročitajte pet članaka

U prezentacijama su ukratko izneseni nalazi za stručnu i nestručnu publiku

Saznajte više o sustavima za upozoravanje i praćenje