Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Anketa dionika u 2024. ukazuje na značajno zadovoljstvo radom EU-OSHA-e u poboljšanju sigurnosti i zdravlja na radu

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

Dionici su općenito izrazili veliko zadovoljstvo radom EU-OSHA-e, pri čemu je 87 % ispitanika bilo zadovoljno ili vrlo zadovoljno. Njihova se zahvalnost odnosi i na doprinos EU-OSHA-e u području sigurnosti i zdravlja na radu: na veću svijest o rizicima za sigurnost i zdravlje na radu, kao i o rješenjima za te rizike te na bolju sigurnost i zdravlje na radu, pri čemu je 85 % do 91 % odgovora bilo pozitivno.

Nadalje, prepoznaju važnost i dodanu vrijednost rada EU-OSHA-e (83 %) i njezin doprinos stvaranju snažne baze dokaza stavljanjem na raspolaganje primarnih podataka (88 %) i kvalitativnih istraživanja (88 %).

Osim toga, dionici prepoznaju ulogu EU-OSHA-e u sprečavanju nesreća i profesionalnih bolesti (85 %), jačanju socijalnog dijaloga, suradnji i razmjeni (79 %) te pomoći pri utvrđivanju budućih izazova u području sigurnosti i zdravlja na radu i poticanju pripravnosti (90 %).

Pregledajte sve rezultate ankete dionika iz 2024.