Izdvojene novosti

Back to highlights

Sada je dostupna brošura o nagradama za dobru praksu za 2022.

Image

Postoji 16 razloga zbog kojih je 15. dodjela nagrada za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta na fantastičan način promovirala načine prevencije mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom.

EU-OSHA je ponosna na 16 organizacija (8 pobjednika i 8 pohvaljenih), kao i na nebrojene druge organizacije kojima su one bile nadahnuće.

U svoje prakse upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu uspješno su uključile aktivnosti prevencije. Njihova su postignuća prikazana u brošuri o nagradama za dobru praksu.

Pročitajte brošuru o nagradama za dobru praksu

Doznajte više o Nagradama za dobru praksu