You are here

Izdvojene novosti
15/12/2017

Nova 2018. uskoro stiže i sa sobom donosi novu kampanju za zdrava radna mjesta

Stiže 2018., a s novom godinom na vrata nam kuca i kampanja „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta”. Kampanja je posvećena podizanju svijesti o opasnim tvarima te promicanju kulture prevencije na radim mjestima širom Europe.

EU-OSHA će u proljeće pokrenuti ovu kampanju za 2018.-2019. Nadamo se da će je svi naši partneri i dionici u kampanji podržati jednako snažno kao i prethodnu kampanju „Zdrava radna mjesta za sve uzraste”.

Pratite novosti o Kampanji za zdrava radna mjesta 2018.-2019.

Želimo vam prekrasne praznike te sretnu Novu godinu, uz mir,

sigurnost i zdravlje na radu!