Alat za vizualizaciju podataka o sigurnijem i zdravijem radu u svakoj dobi

Image

Ovaj alat za vizualizaciju podataka navodi glavne zaključke projekta koji je provela EU-OSHA na zahtjev Europskog parlamenta, s ciljem razumijevanja sigurnosti i zdravlja na radu u kontekstu sve starije radne snage u Europi.

Omogućava pristupačnu vizualnu prezentaciju podataka o demografiji, zapošljavanju, radnim uvjetima i zdravlju u kontekstu starenja radne snage, kao i o sigurnosti i zdravlju na radu te povezanim politikama usmjerenim na te izazove.

Alat je interaktivan te korisnici mogu:

  • saznati više o izazovima sve starije radne snage u Europi
  • pregledati postojećepolitike, strategije i programe iz raznih država članica EU-a
  • proučiti demografsku i društveno-ekonomsku raznolikost, kao i razlike u zdravstvenim i socijalnim sustavima između četiri europske „skupine država” te njihov značaj za razvoj politike
  • koristiti „profile država” za usporedbu strategija sigurnosti i zdravlja na radu iz aspekta dobi te strategija rehabilitacije u svojoj zemlji s onima na razini EU-a, kao i u drugim europskim zemljama.

Na raspolaganju je i glosar često korištenih termina, pri čemu korisnici taj alat mogu razmjenjivati, na primjer, i na Twitteru i na Facebooku.

PRISTUP ALATU