Ekonomičnost sigurnosti i zdravlja na radu – vrijednost sigurnosti i zdravlja na radu za društvo

Image

Ovaj alat za vizualizaciju podataka naglašava ključne rezultate projekta koji su proveli
Međunarodna organizacija rada, finsko ministarstvo za društvena pitanja i zdravlje, finski institut za zdravlje na radu, WSH institut u Singapuru, Međunarodno povjerenstvo za zdravlje na radu i EU-OSHA kako bi razvili ažurirane procjene ozljeda i bolesti povezanih s poslom na svjetskoj razini. Statistika se temelji na raspoloživim podatcima na međunarodnoj razini i uglavnom se oslanja na izvore podataka Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne organizacije rada.

U izračunu se koriste godine izgubljenog zdravog života (DALY) kao mjerilo zdravlja za bolesti i ozljede povezane s poslom. Te će procjene biti predstavljene zajedno s Međunarodnom organizacijom rada na XXI. Svjetskom kongresu o sigurnosti i zdravlju na radu u rujnu 2017.

Alat omogućava pristupačan vizualni pregled podataka o troškovima koje društvo ima zbog bolesti i ozljeda povezanih s poslom, te obuhvaća sve svjetske regije i nudi specifične podatke na razini država članica EU-a. Troškovi za društvo prikazani su brojkama i postotcima bruto domaćeg proizvoda (BDP). Nadalje, na razini EU-a navodi se distribucija godina izgubljenog zdravog života (DALY) među glavnim uzrocima povezanim s poslom (rak, bolesti povezane s cirkulacijom, mišićno-skeletni poremećaji i ozljede).

Alat sadrži i glosar često korištenih pojmova i detaljan opis metodologije istraživanja.

Pristup alatu za vizualizaciju