Europska poduzetnička mreža

Europska poduzetnička mreža

Europska poduzetnička mreža

Europska poduzetnička mreža (EEN) pomaže poduzećima s inovacijama i razvojem na međunarodnoj razini. Najveća je svjetska mreža za podršku malim i srednjim poduzećima s međunarodnim aspiracijama.

Mreža djeluje širom svijeta. Okuplja poznate stručnjake iz organizacija članica specijalizirane za podršku poslovanju.

Projekt komunikacijskog partnerstva za cilj ima razviti svijest o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu kod MSP-ova te im ponuditi jednostavan pristup praktičnim informacijama i korisnim kontaktima na nacionalnoj i regionalnoj razini, uključujući partnerske sastanke na nacionalnoj razini, projekte razvoja svijesti i druge aktivnosti poput nagrada za sigurnost i zdravlje na radu Europske poduzetničke mreže.

Članovi EEN-a jedan su od glavnih partnera koji EU-OSHA-i pomaže postići svoje ciljeve, zajedno s Glavnom upravom za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW), Izvršnom agencijom za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) te nacionalnim središnjicama EU-OSHA-e.

Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike

Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW) služba je Europske komisije odgovorna za unutarnje tržište proizvoda i usluga koja pomaže pri preobrazbi EU-a u pametno, održivo i uključivo gospodarstvo, potiče poduzetništvo i rast smanjivanjem administrativnog opterećenja na male poduzetnike, olakšava pristup mogućnostima financiranja za mala i srednja poduzeća (MSP), podržava pristup globalnim tržištima za tvrtke EU-a i donosi politike o zaštiti i ostvarivanju prava industrijskog vlasništva te koordinira stav EU-a i pregovore u međunarodnom sustavu prava intelektualnog vlasništva i pomaže inovatorima da učinkovito iskoriste prava IV-a.

Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA)

 

Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) osnovana je 1. travnja 2021. s ciljem poticanja inovacija na jedinstvenom tržištu kroz uspostavu snažne sinergije za podršku oporavku europskog gospodarstva te grupiranje svih aktivnosti Europskog vijeća za inovacije i programa koji se odnose za MSP-ove u jednoj agenciji.

Agencija je doista nadležna za razvoj i provedbu Europskog vijeća za inovacije te upravlja drugim programima EU-a u području podrške MSP-ovima, inovativnih ekosustava, jedinstvenog tržišta, potrošačke politike te međuregionalnih ulaganja u inovacije. 

Ambasadori za sigurnost i zdravlje na radu Europske poduzetničke mreže i njihova uloga

Nagrada za sigurnost i zdravlje na radu Europske poduzetničke mreže

EEN surađuje s EU-OSHA-om od 2009. na razvoju svijesti o sigurnosti i zdravlju na radu u malim i srednjim poduzećima te mikropoduzećima. Kako bi u tome uspio, EEN odabire ambasadore za sigurnost i zdravlje na radu za svaku zemlju. Njihova je uloga koordinirati aktivnosti, promicati sigurnost i zdravlje na radu MSP-ovima na nacionalnoj razini te izvještavati EU-OSHA-u svake godine o svojim aktivnostima u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Program je 2021. proširen na šest zemalja koje nisu članice EU-a (tj. zemlje koje primaju financijsku pomoć iz instrumenta pretpristupne pomoći (IPA): Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Tursku) te su imenovani ambasadori za sigurnost i zdravlje na radu Europske poduzetničke mreže u sklopu instrumenta pretpristupne pomoći.

Pogledajte potpuni popis ambasadora za sigurnost i zdravlje na radu Europske poduzetničke mreže

U sklopu projekta komunikacijskog partnerstva djeluje i Radna skupina za komunikacijsko partnerstvo koja se sastoji od tri nacionalne središnjice, tri ambasadora za sigurnost i zdravlje na radu Europske poduzetničke mreže te predstavnika EU-OSHA-e, Glavne uprave DG-GROW i EISMEA-e, čija je uloga osigurati strateške i stručne savjete o provedbi i praćenju strategije komunikacijskog partnerstva EU-OSHA-e.

Nagrada za sigurnost i zdravlje na radu Europske poduzetničke mreže

U okviru EU-OSHA-ine kampanje za zdrava radna mjesta, nagradom za sigurnost i zdravlje na radu Europske poduzetničke mreže želi se promicati to područje i razviti svijest o njemu u malim i srednjim poduzećima. Članove mreže EEN iz 27 država članica, s Islanda, iz Lihtenštajna i Norveške te iz zemalja obuhvaćenih instrumentom pretpristupne pomoći poziva se da za nagradu predlože svoje projekte kojima se promiču veća sigurnost i zdravlje na radu u MSP-ovima i koji se uklapaju u jednu od sljedećih kategorija: aktivnosti i manifestacije kojima se promiču sigurnost i zdravlje na radu, izgradnja mreže te digitalna i tiskana priopćenja i publikacije.

2013. | 2014./2015. | 2016./2017. | 2018./2019. 2020./2021