You are here

Dostignuća u području IKT-a i digitalizacije rada

Projekt predviđanja EU-OSHA-e bavi se mogućim učincima brzog razvoja u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), uključujući umjetnu inteligenciju i robotiku, na sigurnost i zdravlje na radu. Cilj je tog projekta pružiti donositeljima odluka u Europskoj uniji, vladama država članica, sindikatima i poslodavcima potrebne podatke o promjenama u IKT-u, njihovu utjecaju na prirodu i mjesto rada te o novim izazovima koje bi one mogle predstavljati u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu.

Projekt se sastoji od tri radna paketa:

  • Cilj je prvog radnog paketa utvrditi glavne trendove i pokretače koji bi mogli dovesti do novih rizika u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu povezanih s IKT-om i promjenama mjesta rada.
  • Na temelju glavnih trendova i pokretača utvrđenih u prvom radnom paketu, cilj je drugog radnog paketa razraditi moguće i vjerojatne scenarije koji predviđaju kako će radna mjesta izgledati 2025. kako bi se jasnije prikazali budući izazovi u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu povezani s dostignućima u IKT-u i promjenama mjesta rada.
  • Cilj je trećeg radnog paketa promicanje rezultata projekta upotrebom scenarija razvijenih u okviru drugog radnog paketa kako bi se s kreatorima politika mogle istražiti strategije za suočavanje s izazovima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu utvrđenima u scenarijima.

Takve bi aktivnosti trebale doprinijeti osiguravanju sigurnih i zdravih radnih mjesta u budućnosti, u skladu s pametnim, održivim i uključivim rastom u Europskoj uniji.

Naknadna istraživanja dodatno proučavaju važna područja i izazove istaknute u projektu.