31/03/2017

Upravljanje višejezičnim portalima – primjer dobre prakse

Dana 30. ožujka 2017. tri agencije – Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)  i Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) – primile su nagradu Europskog ombudsmana za dobro upravljanje u kategoriji „Izvrsnost u pružanju usluga namijenjenih građanima/klijentima” za zajednički inovativan projekt čiji je cilj olakšati prevođenje višejezičnih internetskih portala.

Višejezičnost je jedno od temeljnih načela Europske unije, kojim se jamči ravnopravnost svih jezika i poštovanje jezične i kulturne raznolikosti. Prevođenje je most među narodima te između europskih agencija i građana Europske unije kojima one pružaju usluge.

Međutim, upravljanje internetskim stranicama koje su dostupne na više od 25 jezika izazovna je zadaća i ne može se zanijekati činjenica da njihovo održavanje i s time povezani troškovi mogu prouzročiti probleme. Kako bi uspješno odgovorili na taj izazov, timovi za dizajn internetskih stranica, komunikaciju i jezičnu tehnologiju triju agencija EU-a okupili su se u inovativnom projektu koji upravljanje višejezičnim internetskim stranicama čini mnogo lakšim.

Alat za upravljanje prevođenjem koji je iz toga proizašao u potpunosti je integriran s operativnim sustavima i alatima Prevoditeljskog centra te omogućuje racionalan i kontroliran postupak prevođenja, od odabira sadržaja do revizije i potvrde prijevoda. Na taj način agencije mogu bolje kontrolirati status i troškove prijevoda, a pokazalo se da čak i male agencije mogu uspješno upravljati višejezičnim portalima i tako doprinijeti boljoj komunikaciji diljem EU-a.

Softver je objavljen kao otvoreni izvor na platformi Drupal i dostupan je svim osobama i pravnim subjektima koji žele pokrenuti višejezične internetske stranice, uz određene prilagodbe.

Višejezičnost je temeljna vrijednost Europske unije i jedna od glavnih pokretačkih snaga agencije EU-OSHA, koja ima vodeću ulogu u promicanju sigurnih i zdravih mjesta rada u Europi.