Evaluacijska izvješća EU-OSHA-e

Radi boljeg odlučivanja EU-OSHA provodi ex ante i ex post evaluacije, u skladu s člankom 29. Financijske uredbe. Evaluacije se provode kako bi se procijenilo jesu li aktivnosti Agencije korisne onima kojima su namijenjene, povećava li se njima vrijednost rada drugih subjekata te jesu li ostvareni opći ciljevi.

Evaluacije se provode na temelju višegodišnjeg programa evaluacija koji je usklađen s višegodišnjim programskim ciklusom.

Svakih pet godina provodi se opća evaluacija Agencije i njezine uspješnosti. Od 2019. opću evaluaciju obavlja Komisija.

Potražite poveznice na izvješća o općoj evaluaciji Agencije.

Cjelovite evaluacije EU-OSHA-e