Izvješća o ocjenjivanju EU-OSHA-e

Radi boljeg odlučivanja, EU-OSHA provodi ex ante i ex post ocjenjivanja, u skladu s člankom 29. Financijske uredbe. Ocjenjivanja se provode kako bi se procijenilo je li rad Agencije važan za korisnike i održiv te jesu li ispunjeni ciljevi.

Ocjenjivanja se provode na temelju višegodišnjeg programa ocjenjivanja koji je usklađen s višegodišnjim ciklusom izrade programa.

Svakih pet godina vanjski ugovorni djelatnik provodi cjelovito ocjenjivanje Agencije i njezina djelovanja. Time se bilježe rezultati koje je Agencija ostvarila.

U nastavku potražite poveznice na opća izvješća o ocjenjivanju i informacije o uspješnosti Agencije.

Cjelovita ocjenjivanja EU-OSHA-e

Povezani resursi

Povezane publikacije

Infografike