Izvješća o ocjenjivanju EU-OSHA-e

Radi boljeg odlučivanja, EU-OSHA provodi ex ante i ex post ocjenjivanja, u skladu s člankom 29. Financijske uredbe. Ocjenjivanja se provode kako bi se procijenilo je li rad Agencije važan za korisnike i održiv te jesu li ispunjeni ciljevi.

Ocjenjivanja se provode na temelju višegodišnjeg programa ocjenjivanja koji je usklađen s višegodišnjim ciklusom izrade programa.

Svakih pet godina vanjski ugovorni djelatnik provodi cjelovito ocjenjivanje Agencije i njezina djelovanja. Time se bilježe rezultati koje je Agencija ostvarila.

U nastavku potražite poveznice na opća izvješća o ocjenjivanju i informacije o uspješnosti Agencije.

Cjelovita ocjenjivanja EU-OSHA-e

Ključni pokazatelji uspješnosti i glavni rezultati ocjenjivanja

Rezultati u 2015. Rezultati u 2016. Rezultati u 2017.

Rezultati anketa provedenih među dionicima

EU-OSHA redovito provodi ankete među svojim dionicima kako bi od njih dobila povratne informacije o svojem radu. Pročitajte najvažnije rezultate i nalaze:

EU-OSHA-ina anketa o zadovoljstvu dionika za 2018.


Prezentacija je dostupna i na sljedećim jezicima:

francuski

njemački

talijanski

španjolski