Njemačko predsjedanje EU-om

Nacionalne vlade 28 država clanica izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeca EU-a, a dužnost predsjedanja prelazi s jedne države clanice na drugu svakih šest mjeseci, 1. sijecnja i 1. srpnja svake godine. Obnašanje dužnosti predsjedanja ukljucuje veliku odgovornost: država clanica koja predsjeda tijekom svog mandata predsjeda sastancima Vijeca EU-a, jednoga od glavnih tijela EU-a nadležnih za donošenje odluka. Osim toga, predsjedništvo je odgovorno za osiguravanje da države clanice djeluju uskladeno, pregovaraju o kompromisima kada je to potrebno te da uvijek djeluju u interesu Europske unije kao cjeline.

Program rada predsjedništva tijekom razdoblja od 18 mjeseci zajednicki dijele tri države clanice („trio predsjedatelja”). Predsjedništvo utvrduje iscrpne ciljeve kojima teži tijekom trajanja svog predsjedanja i s drugim clanovima trija predsjedatelja utvrduje dugorocnije ciljeve koji se realno ne mogu ostvariti u samo šest mjeseci.

Njemačka 1. srpnja 2020. preuzima predsjedanje Vijećem EU-a. Njemačka prva predsjeda Vijećem u novom triju, te će usko surađivati s Portugalom i Slovenijom koji će se izmijeniti u predsjedanju Vijećem EU-a 2021.

Jedan je od glavnih prioriteta njemačkog predsjedništva neupitno pridonijeti borbi Europe protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinu gospodarskom oporavku od posljedica pandemije. Međutim, klimatske promjene i digitalna transformacija i dalje su važne točke programa predsjedanja.

Njemačka će se tijekom svojeg predsjedanja baviti i pitanjima kao što su:

  • politike u području industrije te malih i srednjih poduzeća
  • bolja zaštita radnika s niskim dohotkom i sezonskih radnika
  • promicanje društveno pravednih reformi u europskom gospodarstvu, društvu i na tržištu rada
  • i provođenje Plana djelovanja za karcinogene tvari – programa djelovanja za informiranje i razmjenu dobrih praksi s ciljem sprečavanja ili smanjivanja izloženosti karcinogenim tvarima na radnom mjestu.

Osim s drugim dvjema zemljama predsjedavajućeg trija, Njemačka će blisko surađivati i s Europskom komisijom. Prioriteti Komisije predstavljeni su u njezinu prilagođenom programu rada za 2020. te planu za oporavak od posljedica pandemije bolesti COVID-19.

Posjetite internetske stranice njemačkog predsjedništva EU-a

Pogledajte videozapis: „Što je predsjedništvo Vijeća i kako funkcionira?”