You are here

Austrijsko predsjedanje EU-om


BG-logo-2017Nacionalne vlade 28 država članica izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća EU-a, a dužnost predsjedanja prelazi s jedne države članice na drugu svakih šest mjeseci, 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Obnašanje dužnosti predsjedanja uključuje veliku odgovornost: država članica koja predsjeda tijekom svog mandata predsjeda sastancima Vijeća EU-a, jednoga od glavnih tijela EU-a nadležnih za donošenje odluka. Osim toga, predsjedništvo je odgovorno za osiguravanje da države članice djeluju usklađeno, pregovaraju o kompromisima kada je to potrebno te da uvijek djeluju u interesu Europske unije kao cjeline.

Program rada predsjedništva tijekom razdoblja od 18 mjeseci zajednički dijele tri države članice („trio predsjedatelja”). Predsjedništvo utvrđuje iscrpne ciljeve kojima teži tijekom trajanja svog predsjedanja i s drugim članovima trija predsjedatelja utvrđuje dugoročnije ciljeve koji se realno ne mogu ostvariti u samo šest mjeseci.

Od 1. srpnja 2018. Vijećem predsjeda Austrija. Trenutačna predsjedavajuća trojka (Estonija, Bugarska i Austrija) nastavit će provoditi svoj program u trajanju od 18 mjeseci.

Austrijsko „Zeleno predsjedništvo” promicat će održivost i usredotočiti se na šira pitanja:

  • Sigurnost i migracija.
  • Osiguranje napretka i konkurentnosti kroz digitalizaciju.
  • Stabilnost u susjednim zemljama.

U pogledu sigurnosti i zdravlja na radu, cilj je austrijskog predsjedništva završiti pregovore o izmjenama Direktive o karcinogenim tvarima, budući da je rak još uvijek vodeći uzrok smrti povezan s radom u EU-u.

EU-OSHA sudjeluje na konferenciji „Smanjenje tereta raka povezanog s radom u EU-u – zajednički problem sa zajedničkim rješenjima” koja se održava od 24. do 25. rujna. Cilj je podići svijest o rizicima koji proizlaze iz izloženosti karcinogenim tvarima na mjestu rada i razmjena dobrih praksi u okviru kampanje „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta” i „Plan djelovanja za karcinogene tvari”.

Posjetite internetsku stranicu austrijskog predsjedništva

Pogledajte videozapis: „Što je predsjedništvo Vijeća i kako funkcionira?”