Finsko predsjedanje EU-om


Nacionalne vlade 28 država članica izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća EU-a, a dužnost predsjedanja prelazi s jedne države članice na drugu svakih šest mjeseci, 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Obnašanje dužnosti predsjedanja uključuje veliku odgovornost: država članica koja predsjeda tijekom svog mandata predsjeda sastancima Vijeća EU-a, jednoga od glavnih tijela EU-a nadležnih za donošenje odluka. Osim toga, predsjedništvo je odgovorno za osiguravanje da države članice djeluju usklađeno, pregovaraju o kompromisima kada je to potrebno te da uvijek djeluju u interesu Europske unije kao cjeline.

Program rada predsjedništva tijekom razdoblja od 18 mjeseci zajednički dijele tri države članice („trio predsjedatelja”). Predsjedništvo utvrđuje iscrpne ciljeve kojima teži tijekom trajanja svog predsjedanja i s drugim članovima trija predsjedatelja utvrđuje dugoročnije ciljeve koji se realno ne mogu ostvariti u samo šest mjeseci.

Finska 1. srpnja 2019. preuzima predsjedanje Vijećem EU-a. To je druga članica trenutačne trojke, koja s Rumunjskom i Hrvatskom radi na ostvarivanju ciljeva zacrtanih u njihovu zajedničkom programu.

Posvećivanje konkurentnom i socijalno uključivom EU-u jedan je od prioriteta trenutačnog predsjedništva. Europa se mora suočiti s izazovima starenja svojeg stanovništva i globalne konkurentnosti održivim mjerama za povećanje produktivnosti i konkurentnosti. Istodobno je nužno primijeniti usklađen pristup daljnjem razvoju europskog stupa socijalnih prava kako bi se građanima ponudili vidljivi rezultati.

Osim toga, EU treba opsežnu strategiju za kontinuirano učenje koja je usmjerena na budućnost i koja uzima u obzir transformaciju rada i digitalizaciju. Kako bi se što više povećao broj kvalificiranih radnika, druga je ključna mjera povećavanje sudjelovanja žena na tržištu rada. EU i države članice trebali bi nastaviti promicati ravnopravnost spolova u poslovnom životu, usklađenost posla i obiteljskog života i jednake plaće. Također je potrebno promicati dulji radni vijek u Europi poboljšavanjem sigurnosti i zdravlja na radu, politika javnog zdravlja i mogućnosti nepunog radnog vremena.

Finsko predsjedništvo izrazilo je svoju podršku Planu djelovanja za karcinogene tvari, programu među čijim je osnivačima EU-OSHA, a kojim se povećava osviještenost o rizicima izlaganja karcinogenim tvarima na radnom mjestu i potiče razmjena dobrih praksi. Predsjedništvo će 27. i 28. studenoga održati konferenciju pod nazivom „Zajedničkim radom do suzbijanja raka povezanog s radom”.

Posjetite internetske stranice finskog predsjedništva EU-a

Pogledajte videozapis: „Što je predsjedništvo Vijeća i kako funkcionira?”