You are here

Estonsko predsjedanje Vijećem EU-a


EE-logo-2017Nacionalne vlade 28 država članica izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća EU-a, a dužnost predsjedanja prelazi s jedne države članice na drugu svakih šest mjeseci, 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Obnašanje dužnosti predsjedanja uključuje veliku odgovornost: država članica koja predsjeda tijekom svog mandata predsjeda sastancima Vijeća EU-a, jednoga od glavnih tijela EU-a nadležnih za donošenje odluka. Osim toga, predsjedništvo je odgovorno za osiguravanje da države članice djeluju usklađeno, pregovaraju o kompromisima kada je to potrebno te da uvijek djeluju u interesu Europske unije kao cjeline.

Program rada predsjedništva tijekom razdoblja od 18 mjeseci zajednički dijele tri države članice („trio predsjedatelja”). Predsjedništvo utvrđuje iscrpne ciljeve kojima teži tijekom trajanja svog predsjedanja i s drugim članovima trija predsjedatelja utvrđuje dugoročnije ciljeve koji se realno ne mogu ostvariti u samo šest mjeseci.

Novi trio predsjedatelja preuzima predsjedanje 1. srpnja 2017. Estonija preuzima predsjedanje Vijećem tijekom prvog razdoblja, od 1. srpnja do 31. prosinca 2017., nakon čega slijede Bugarska i Austrija. Te zemlje zajedno će raditi na provedbi 18-mjesečnog zajedničkog programa.

Prioriteti estonskog predsjedništva obuhvaćaju:

  • unapređenje europskog otvorenog i inovativnog gospodarstva razvojem poslovnog okruženja kojim se podupiru rast i konkurentnost temeljeni na znanju;
  • osiguravanje zaštite i sigurnosti u Europi;
  • veću digitalizaciju Europe i poticanje slobodnog protoka podataka;
  • osiguravanje uključenosti i održivosti Europe;
  • suočavanje s izazovima nestalne prirode rada – usredotočenost na prava radnika, razvoj vještina i pristup zapošljavanju za sve.

Posjetite internetske stranice estonskog predsjedništva

Pogledajte videozapis: „Što je predsjedništvo Vijeća i kako funkcionira?"