Predsjedništvo Vijeća EU-a

Predsjedništvo Vijeća EU-a raspoređeno je među nacionalnim vladama država članica, a prenosi se s jedne države članice na drugu svakih šest mjeseci, odnosno 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Predsjedništvo podrazumijeva veliku odgovornost: država članica koja obnaša tu dužnost tijekom svojeg mandata predsjeda sjednicama Vijeća EU-a, jednoga od glavnih tijela EU-a za donošenje odluka. Osim toga, predsjedništvo je dužno osigurati da države članice postupaju složno, voditi pregovore kako bi se postigli kompromisi kad je to potrebno i u svakom trenutku djelovati u skladu s interesima EU-a kao cjeline.

Program rada predsjedništva tijekom razdoblja od 18 mjeseci zajednički dijele tri države članice („trio predsjedništava”). Predsjedništvo utvrđuje detaljne ciljeve koje želi ostvariti za vrijeme svojeg mandata, a s ostalim članovima trija predsjedništava dugoročnije ciljeve koje realno nije moguće postići u samo šest mjeseci.

Posjetite mrežno mjesto Vijeća EU-a za više informacija o trenutačnom predsjedništvu.