You are here

Finsko predsjedanje EU-om


The Presidency of the Council of the EU is shared among the national governments of the Member States, transferring from one Member State to another every six months, on 1 January and 1 July each year. The office of the Presidency comes with significant responsibility: the host Member State chairs meetings of the Council of the EU, one of the EU’s major decision-making bodies, during its term. In addition, the Presidency is responsible for ensuring that Member States work in harmony, negotiating compromises when necessary, and at all times acting in the interest of the EU as a whole.

The Presidency’s programme of work is shared by three Member States (the ‘Presidency trio’) over an 18-month period. The Presidency sets out detailed goals that it wants to achieve during its period of office and, with the other Presidency trio members, longer-term objectives that could not realistically be achieved in only six months.

Finska 1. srpnja 2019. preuzima predsjedanje Vijećem EU-a. To je druga članica trenutačne trojke, koja s Rumunjskom i Hrvatskom radi na ostvarivanju ciljeva zacrtanih u njihovu zajedničkom programu.

Posvećivanje konkurentnom i socijalno uključivom EU-u jedan je od prioriteta trenutačnog predsjedništva. Europa se mora suočiti s izazovima starenja svojeg stanovništva i globalne konkurentnosti održivim mjerama za povećanje produktivnosti i konkurentnosti. Istodobno je nužno primijeniti usklađen pristup daljnjem razvoju europskog stupa socijalnih prava kako bi se građanima ponudili vidljivi rezultati.

Osim toga, EU treba opsežnu strategiju za kontinuirano učenje koja je usmjerena na budućnost i koja uzima u obzir transformaciju rada i digitalizaciju. Kako bi se što više povećao broj kvalificiranih radnika, druga je ključna mjera povećavanje sudjelovanja žena na tržištu rada. EU i države članice trebali bi nastaviti promicati ravnopravnost spolova u poslovnom životu, usklađenost posla i obiteljskog života i jednake plaće. Također je potrebno promicati dulji radni vijek u Europi poboljšavanjem sigurnosti i zdravlja na radu, politika javnog zdravlja i mogućnosti nepunog radnog vremena.

Finsko predsjedništvo izrazilo je svoju podršku Planu djelovanja za karcinogene tvari, programu među čijim je osnivačima EU-OSHA, a kojim se povećava osviještenost o rizicima izlaganja karcinogenim tvarima na radnom mjestu i potiče razmjena dobrih praksi. Predsjedništvo će 27. i 28. studenoga održati konferenciju pod nazivom „Zajedničkim radom do suzbijanja raka povezanog s radom”.

Posjetite internetske stranice finskog predsjedništva EU-a

Watch the video ‘What is the Council presidency and how does it work?’