You are here

Bugarsko predsjedanje EU-om


BG-logo-2017Nacionalne vlade 28 država članica izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća EU-a, a dužnost predsjedanja prelazi s jedne države članice na drugu svakih šest mjeseci, 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Obnašanje dužnosti predsjedanja uključuje veliku odgovornost: država članica koja predsjeda tijekom svog mandata predsjeda sastancima Vijeća EU-a, jednoga od glavnih tijela EU-a nadležnih za donošenje odluka. Osim toga, predsjedništvo je odgovorno za osiguravanje da države članice djeluju usklađeno, pregovaraju o kompromisima kada je to potrebno te da uvijek djeluju u interesu Europske unije kao cjeline.

Program rada predsjedništva tijekom razdoblja od 18 mjeseci zajednički dijele tri države članice („trio predsjedatelja”). Predsjedništvo utvrđuje iscrpne ciljeve kojima teži tijekom trajanja svog predsjedanja i s drugim članovima trija predsjedatelja utvrđuje dugoročnije ciljeve koji se realno ne mogu ostvariti u samo šest mjeseci.

Bugarska preuzima predsjedanje 1. siječnja 2018. Trenutačna predsjedavajuća trojka (Estonija, Bugarska i Austrija) nastavit će provoditi svoj zajednički program u trajanju od 18 mjeseci.

Bugarsko će se predsjedništvo usredotočiti na:

  • konsenzus, povećanjem sigurnosti građana EU-a i učinkovitim upravljanjem migracijama;
  • konkurentnost, usredotočenošću na jačanje jedinstvenog tržišta;
  • koheziju, ulaganjem u gospodarski rast i radna mjesta kako bi se osiguralo jedinstvo i solidarnost.

Posjetite internetsku stranicu bugarskog predsjedništva

Pogledajte videozapis: „Što je predsjedništvo Vijeća i kako funkcionira?”