Slovensko predsjedništvo Vijeća EU-a

Image

Predsjedništvo Vijeća EU-a raspoređeno je među nacionalnim vladama država članica, a prenosi se s jedne države članice na drugu svakih šest mjeseci, odnosno 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Predsjedništvo podrazumijeva veliku odgovornost: država članica koja obnaša tu dužnost tijekom svojeg mandata predsjeda sjednicama Vijeća EU-a, jednoga od glavnih tijela EU-a za donošenje odluka. Osim toga, predsjedništvo je dužno osigurati da države članice postupaju složno, voditi pregovore kako bi se postigli kompromisi kad je to potrebno i u svakom trenutku djelovati u skladu s interesima EU-a kao cjeline.

Program rada predsjedništva tijekom razdoblja od 18 mjeseci zajednički dijele tri države članice („trio predsjedništava”). Predsjedništvo utvrđuje detaljne ciljeve koje želi ostvariti za vrijeme svojeg mandata, a s ostalim članovima trija predsjedništava dugoročnije ciljeve koje realno nije moguće postići u samo šest mjeseci.

Slovenija će 1. srpnja 2021. od Portugala preuzeti predsjedništvo Vijeća EU-a. Trenutačni trio predsjedništava – Njemačka, Portugal i Slovenija – nastavit će usko surađivati kako bi se ostvarili ciljevi postavljeni u njihovu zajedničkom 18-mjesečnom programu.

Pod sloganom „Zajedno za otpornu Europu” slovensko predsjedništvo usmjerit će svoje aktivnosti na olakšavanje oporavka od posljedica pandemije bolesti COVID-19 i ubrzavanje zelene i digitalne tranzicije s ciljem stvaranja novih radnih mjesta i jačanja otpornosti EU-a. Jedna je od točaka programa i etičan pristup primjeni i razvoju umjetne inteligencije u različitim djelatnostima.

Na samom je vrhu prioriteta zdravlje, odnosno razmišljanje o iskustvima stečenima tijekom pandemije, osiguranje dostupnosti lijekova i unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta za sve.

Planira se niz događanja u području sigurnosti i zdravlja na radu, i to:

  • mrežni seminar o zaštiti bolničkog osoblja u okviru Plana djelovanja za kancerogene tvari u rujnu, a među govornicima će biti i izvršna direktorica EU-OSHA-e
  • konferencija na visokoj razini „Kvaliteta rada za kvalitetu života”, posvećena sigurnosti i zdravlju na radu te ravnoteži poslovnog i privatnog života, u listopadu
  • jednodnevni tematski sastanak Odbora viših inspektora rada (SLIC) posvećen bolesti COVID-19, također u listopadu i
  • međunarodna konferencija u prosincu, s temama kao što su strateški okvir za sigurnost i zdravlje na radu za razdoblje 2021. – 2027., rad na daljinu i poremećaji mišićno-koštanog sustava.

Posjetite mrežno mjesto slovenskog predsjedništva EU-a

Pogledajte videozapis: „Što je predsjedništvo Vijeća i kako funkcionira?”

Share this on: