You are here

Rumunjsko predsjedanje EU-om


Nacionalne vlade 28 država članica izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća EU-a, a dužnost predsjedanja prelazi s jedne države članice na drugu svakih šest mjeseci, 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Obnašanje dužnosti predsjedanja uključuje veliku odgovornost: država članica koja predsjeda tijekom svog mandata predsjeda sastancima Vijeća EU-a, jednoga od glavnih tijela EU-a nadležnih za donošenje odluka. Osim toga, predsjedništvo je odgovorno za osiguravanje da države članice djeluju usklađeno, pregovaraju o kompromisima kada je to potrebno te da uvijek djeluju u interesu Europske unije kao cjeline.

Program rada predsjedništva tijekom razdoblja od 18 mjeseci zajednički dijele tri države članice („trio predsjedatelja”). Predsjedništvo utvrđuje iscrpne ciljeve kojima teži tijekom trajanja svog predsjedanja i s drugim članovima trija predsjedatelja utvrđuje dugoročnije ciljeve koji se realno ne mogu ostvariti u samo šest mjeseci.

Novo tročlano predsjedanje započinje 1. siječnja 2019. Rumunjska predsjeda Vijećem EU-a u prvom razdoblju, od 1. siječnja do 30. lipnja, a zatim predsjedanje preuzimaju Finska i Hrvatska. Dotične tri zemlje zajednički će raditi na provedbi svog 18-mjesečnog zajedničkog programa.

Prioriteti rumunjskog predsjedanja su aktivnosti prvenstveno usmjerene na potrebe europskih građana te usmjerenost na šira pitanja u području

  • inovacija, održivog razvoja, zapošljavanja i socijalnih prava;
  • održavanja sigurnosti i zaštite u Europi;
  • jačanja položaja Europe na međunarodnoj razini;
  • promicanja europskih zajedničkih vrijednosti, uključujući socijalnu pravdu, demokraciju, poštovanje i toleranciju.

Prioriteti se temelje na ciljevima Komisije te na pitanjima koja je utvrdilo prethodno trojno predsjedništvo (Estonija, Bugarska i Austrija). Svaka država također ima priliku naglasiti teme koje smatra posebno važnima.

Posjetite mrežno mjesto rumunjskog predsjedništva

Pogledajte videozapis: „Što je predsjedništvo Vijeća i kako funkcionira?”