Konsolidirano godišnje izvješće o radu

Objavljivanje konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu i postignućima jedan je od načina na koje EU-OSHA jamči odgovoran i transparentan rad.

Izvršni direktor EU-OSHA-e za svaku financijsku godinu izrađuje izvješće o radu i aktivnostima Agencije. U izvješću se slijedi struktura godišnjeg programa rada iz jedinstvenog programskog dokumenta, a uzima se u obzir jesu li ostvareni ključni ciljevi i aktivnosti opisani u planu. Osim toga, razmatraju se sredstva koja su iskorištena za postizanje ciljeva Agencije. 

Konsolidirano godišnje izvješće o radu ujedno je izvješće izvršnog direktora o upravljanju koje obuhvaća, na primjer, provedbu okvira za unutarnju kontrolu, što uključuje rezultate unutarnjih i vanjskih revizija, vanjskih sustava ocjenjivanja i pokazatelja uspješnosti, kao i financijske podatke i podatke o ljudskim resursima.

EU-OSHA-in Upravni odbor ispituje i ocjenjuje izvješće o radu, što je važan korak u postupku kojim se ocjenjuje kako je Agencija izvršila proračun za predmetnu godinu (postupak davanja razrješnice u kojem sudjeluju Europski parlament i Vijeće).

Kako biste pregledali konsolidirana godišnja izvješća o radu za prethodne godine, posjetite našu stranicu s publikacijama.