2016. – Europska godina borbe protiv nasilja nad ženama

Nasilje nad ženama vrlo je značajan problem u Europskoj uniji (EU-u): jedna od tri žene bila je žrtvom seksualnog i/ili tjelesnog nasilja. Nasilje na rodnoj osnovi kršenje je temeljnih prava žena u pogledu dostojanstva, jednakosti i pristupa pravdi te je jedan od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. Ono ne poznaje zemljopisne, financijske, kulturne ili društvene granice. Stoga je cilj Europske godine borbe protiv nasilja nad ženama 2016. uhvatiti se u koštac s tom velikom preprekom rodnoj jednakosti u EU-u.

Nasilje nad ženama uključuje sve činove nasilja na rodnoj osnovi koji dovode do (ili mogu uzrokovati) tjelesne, spolne, psihološke ili ekonomske povrede ili patnju žena. To uključuje prijetnje takvim činovima, prisilu ili svojevoljno oduzimanje slobode, bilo u javnom ili privatnom životu. Nadalje, neki nasilni zločini – kao što su seksualni napad, seksualno uznemiravanje, silovanje, uhođenje i obiteljsko nasilje – nerazmjerno utječu na žene.

Cilj europskih godina jest potaknuti otvoreni dijalog i raspravu unutar država EU-a i između njih. Europska godina borbe protiv nasilja nad ženama 2016. ojačat će i osnažiti aktivnosti EU-a za podizanje svijesti o nasilju na rodnoj osnovi te će poticati otvorenije prijavljivanje tog problema. Također će biti usmjerena prema razvoju praktičnih mjera za borbu protiv nasilja nad ženama i nastojat će postaviti nove dugoročne ciljeve politika.

Saznajte više o Europskoj godini borbe protiv nasilja nad ženama 2016.

Tema o seksualnom uznemiravanju i viktimizaciji: što se događa na radnom mjestu na portalu OSHwiki

Infografika o seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu

Žene i sigurnost i zdravlje na radu

Europski institut za ravnopravnost spolova