Europska poduzetnička mreža

Europska poduzetnička mreža

Europska poduzetnička mreža Europska poduzetnička mreža (EEN) predvodnica je europske inicijative koja je usmjerena na pružanje inovativnih rješenja i poslovne podrške malim i srednjim poduzećima diljem Europske unije. Mreža, koja je ujedno i dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije, mjesto je gdje su dostupne sve informacije o politikama i zakonodavstvu EU-a, o mogućnostima financiranja, podršci pri pronalaženju poslovnih partnera i pomoći pri razvoju istraživačkih i inovacijskih kapaciteta. Uključuje oko 600 partnerskih organizacije na području 53 država koje nude široki raspon usluga malim i srednjim poduzećima.

Projekt za partnersku komunikaciju (CPP) usmjeren je na podizanje svijesti o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) u malim i srednjim poduzećima i pružanje jednostavnog pristupa praktičnim informacijama i korisnim kontaktima na državnim i regionalnim razinama, kao što su sastanci nacionalnih partnera, paket mjera za podizanje razine osviještenosti i ostale aktivnosti poput Nagrade za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu u okviru Europske poduzetničke mreže.

Članovi Europske poduzetničke mjere među glavnim su partnerima koji pomažu EU-OSHA-i u postizanju svojih ciljeva, zajedno s Glavnom upravom za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW), Izvršnom agencijom za mala i srednja poduzeća (EASME) i nacionalnim središnjicama EU-OSHA-e.

Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike

Zadaća Glavne uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW) jest promicanje okvira koji potiče rast za europska poduzeća. Ima ključnu ulogu u strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast i usluga je Europske komisije koja je primjerice odgovorna za ostvarivanje jedinstvenog tržišta dobara i usluga, razvoj poduzetništva i rasta te olakšavanja pristupa financiranju malim i srednjim poduzećima.

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća

Izvršnu agenciju za mala i srednja poduzeća (EASME) uspostavila je Europska komisija da u njezino ime upravlja značajnim dijelovima nekoliko programa EU-a, uključujući Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME), Financijski instrument za okoliš (LIFE), Obzor 2020. i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF).

Njezin je cilj pomoći u stvaranju konkurentnijeg europskog gospodarstva usmjerenog na učinkovito iskorištavanje resursa, a koji se temelji na znanju i inovaciji.

Ambasadori za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu u okviru Europske poduzetničke mreže i njihova uloga

Nagrada za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu u okviru Europske poduzetničke mrežeOd 2009. godine Europska poduzetnička mreža surađuje s EU-OSHA-om na podizanju svijesti o sigurnosti i zdravlju na radu u malim i srednjim te mikro poduzećima. Za izvršavanje ovog zadatka Europska poduzetnička mreža na državnoj razini imenuje ambasadore za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu. Njihova uloga obuhvaća koordinaciju aktivnosti, promicanje sigurnosti i zdravlja na radu u malim i srednjim poduzećima na razini države i podnošenje izvješća o tim aktivnostima EU-OSHA-i jednom godišnje.

Pogledajte popis ambasadora za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu u okviru Europske poduzetničke mreže (EEN OSH)

U okviru Projekta za partnersku komunikaciju (CPP), uloga Radne skupine za partnersku komunikacijsku (CPWG), koja se sastoji od tri nacionalne središnjice, tri ambasadora EEN-OSHA-e i predstavnika EU-OSHA-e, DG GROW-a i EASME-e, jest pružanje strateškog i stručnog savjetovanja u vezi s provođenjem i nadzorom strategije EU-OSHA-e za partnersku komunikaciju.

Nagrada za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu u okviru Europske poduzetničke mreže

U sklopu Kampanje za zdrava mjesta EU-OSHA-e, Nagrada za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu u okviru Europske poduzetničke mreže usmjerena je na podizanje svijesti o sigurnosti i zdravlju na radu i promicanju tog pitanja među malim i srednjim poduzećima. Članovi Europske poduzetničke mreže iz 27 država članica, kao i iz Islanda, Lihtenštajna i Norveške, pozvani su da za priznanje predlože projekte koji su usmjereni na promicanje veće sigurnost i zdravlja na radu u malim i srednjim poduzećima te koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija: aktivnosti i događaji koji promiču sigurnost i zdravlje na radu; stvaranje mreže; tiskana i mrežna priopćenja i objave.

Nagrada za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu u okviru Europske poduzetničke mreže dodjeljuje se svake dvije godine.

2013. | 2014./15. | 2016./17  2018/19