Obostrana korist: partneri pomažu EU-OSHA-i u poticanju sigurnog i zdravog digitalnog rada

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 28/02/2024 - 01:00 For immediate release - 28/02/2024 - 01:00

Obostrana korist: partneri pomažu EU-OSHA-i u poticanju sigurnog i zdravog digitalnog rada

Više od 90 organizacija pridružilo se Europskoj agenciji za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i njezinoj Kampanji za zdrava radna mjesta za razdoblje 2023. – 2025. kako bi omogućili da se ljudi nalaze u središtu digitalizacije radnog mjesta. Sudjelovanjem u kampanji „Siguran i zdrav rad u digitalno doba” kao njezini službeni partneri, imaju ključnu ulogu u uspjehu kampanje te istodobno uživaju u brojnim prednostima i mogućnostima.

Naši partneri pokretačka su snaga uspjeha Kampanje za zdrava radna mjesta. Njihova stručnost i predanost osiguravanju dobrobiti radnika i poslovne konkurentnosti čine poruku snažnijom, a njihova velika raznolikost jamči da će poruka stići do većine sektora i zemalja diljem Europe. Naši partneri uživaju povjerenje EU-OSHA-e i svojih mreža te svojim primjerom predvode u poticanju sigurnosti i zdravlja na radu u digitalno doba.

William Cockburn
izvršni direktor EU-OSHA-e

EU-OSHA pozdravlja službene partnere kampanje – organizacije iz različitih sektora diljem Europe, uključujući poduzeća i udruge iz javne i privatne domene. Mnogi od njih ponovno su se uključili kako bi potvrdili svoju predanost promicanju sigurnosti i zdravlja na radu u Europi, no i mnogo je novih partnera koji su se odlučili pridružiti. Svi oni nadahnjuju i potiču druge na uspješno upravljanje sigurnom i zdravom radnom snagom u svijetu koji je sve više digitaliziran.

Kao partneri kampanje aktivno sudjeluju u izravnim raspravama s radnicima, organiziranjem radionica, terenskih posjeta i filmskih projekcija te sudjelovanjem u njima, stvaranjem inovativnih načina podizanja svijesti putem novih formata kao što su priče ili podcasti, kao i suradnjom s drugim partnerima.

U okviru kampanje za 2020. – 2022. o poremećajima mišićno-koštanog sustava službeni partneri kampanje sudjelovali su u 393 aktivnosti i proveli gotovo 1000 inicijativa za podizanje svijesti. Od ove se kampanje očekuju slični rezultati, počevši s dvama događajima „razmjene dobre prakse” koji će se održati 2024. u organizaciji službenih partnera kampanje Boehringer Ingelheim u Njemačkoj i ZF u Portugalu za svoje kolege. Te im aktivnosti pružaju priliku za suradnju, razmjenu dobrih praksi u području sigurnosti i zdravlja na radu te raspravu o strateškim pristupima i politikama za rješavanje problema povezanih sa sigurnošću i zdravljem na radu.

Za svoju angažiranost partneri ostvaruju određene prednosti u obliku veće vidljivosti, ekskluzivnog pristupa alatima i materijalima kampanje, prilika za umrežavanje i sudjelovanje u događanjima i drugim inicijativama za razmjenu znanja.

Kampanju će podržati i EU-OSHA-ina korisna mreža središnjicaEEN-ovih ambasadora za sigurnost i zdravlje na radu i medijskih partnera, spremnih osnažiti poruke kampanje i podizati svijest putem svojih različitih kanala.

Notes to editor:

O kampanjama za zdrava mjesta rada

O kampanjama za zdrava mjesta rada

Kampanje za zdrava mjesta rada u središtu su misije EU-OSHA-e za unaprjeđenje sigurnosti i zdravlja na mjestima rada u cijeloj Europi. Te su kampanje među najvažnijim aktivnostima Agencije, a njima se nastoji podići razina osviještenosti i poslati osnovna poruka: Sigurnost i zdravlje na radu važni su svima. To je dobro za vas. Dobro je za posao. Kampanje se provode od 2000. i ubrajaju su među najveće te vrste na svijetu. Svim organizacijama ili poduzećima koja žele poboljšati sigurnost i zdravlje na svojim mjestima rada na raspolaganju je mnoštvo informacija i resursa u obliku praktičnih vodiča i alata. Među najvažnija događanja u okviru kampanja ubrajaju se dodjele nagrada za dobru praksu i filmske nagrade za zdrava mjesta rada, kojima se odaje priznanje za izniman doprinos u promicanju sigurnosti i zdravlja na radu, kao i Europski tjedni sigurnosti i zdravlja na radu, koji se održavaju svakog listopada.

Prethodne kampanje bile su usmjerene na sprječavanje i suzbijanje poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom, upravljanje opasnim tvarima i promicanje zdravih mjesta rada za sve uzraste. 

O Agenciji EU-OSHA

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pridonosi naporima kako bi Europa bila sigurnije, zdravije i produktivnije mjesto za rad. Agencija istražuje, razvija i distribuira pouzdane, uravnotežene i nepristrane informacije o sigurnosti i zdravlju te organizira paneuropske kampanje za podizanje razine svijesti. Agenciju čije je sjedište u Bilbau, u Španjolskoj, osnovala je Europska unija 1994., a u njoj zajedno djeluju predstavnici Europske komisije, vlada država članica, udruženja poslodavaca i radnika te vodeći stručnjaci iz svih država članica EU-a i šire.

Sada nas možete pratiti na Facebooku, X (Twitter)-u, LinkedInu, YouTubeu ili se možete pretplatili na naš mjesečni bilten OSHmail. Također se možete prijaviti za redovite vijesti i informacije EU-OSHA-e putem RSS kanala.

https://osha.europa.eu/hr