Nova anketa pokazuje da su UV zračenje i emisije dizela najčešći uzroci izloženosti riziku od raka na radnim mjestima u Europi

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 20/11/2023 - 09:00

Nova anketa pokazuje da su UV zračenje i emisije dizela najčešći uzroci izloženosti riziku od raka na radnim mjestima u Europi

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) danas je objavila prve rezultate ankete o izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi, provedene s tisućama radnika u šest država članica EU-a kako bi se dobili točni podatci u svrhu prevencije raka povezanog s radom. 

To je prva anketa u kojoj se razmatra kombinirana izloženost i koja obuhvaća radnike koji inače ne bi bili uključeni, kao što su samozaposlene osobe ili osobe zaposlene u mikropoduzećima i malim poduzećima, u svim vrstama zanimanja. Zasigurno će pridonijeti poboljšanju preventivnih mjera i ažuriranju politike utemeljene na dokazima.

William Cockburn
izvršni direktor EU-OSHA-e

Prema Strateškom okviru EU-a za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2021. – 2027. karcinogene tvari godišnje u EU-u uzrokuju oko 100 000 smrti od raka povezanog s radom. Kako bi se riješio taj problem na radnom mjestu, važno je imati aktualne i pouzdane podatke o izloženosti radnika rizicima koji mogu dovesti do te bolesti. Anketa o izloženosti radnika osmišljena je kako bi se procijenila vjerojatna izloženost radnika s obzirom na 24 poznata čimbenika rizika od raka, koji uključuju industrijske kemikalije, tvari i smjese nastale u procesima, kao i fizičke čimbenike rizika. 

Najčešći utvrđeni uzroci vjerojatne izloženosti na radu bili su Sunčevo ultraljubičasto (UV) zračenje, emisije ispušnih plinova dizelskih motora, benzen, respirabilni kristalni silicijev dioksid i formaldehid. Anketa je obuhvaćala i pojedince s višestrukim izloženostima tijekom posljednjeg radnog tjedna prije ankete, odnosno radnike koji su bili izloženi najmanje dvama čimbenicima rizika od raka koji se ne javljaju nužno u isto vrijeme ili u istom radnom procesu. Podatci pokazuju da je više od 60 % radnika u sektorima rudarstva i vađenja te građevine bilo izloženo višestrukim čimbenicima rizika.

William Cockburn, izvršni direktor EU-OSHA-e, rekao je sljedeće: „U novoj anketi o izloženosti radnika temeljito se istražuju relevantni podatci koji će nam razjasniti trenutačno stanje izloženosti riziku od raka na radnim mjestima. To je prva anketa u kojoj se razmatra kombinirana izloženost i koja obuhvaća radnike koji inače ne bi bili uključeni, kao što su samozaposlene osobe ili osobe zaposlene u mikropoduzećima i malim poduzećima, u svim vrstama zanimanja. Zasigurno će pridonijeti poboljšanju preventivnih mjera i ažuriranju politike utemeljene na dokazima.”

Upitnike su ispunjavali pojedinci u dobi od 15 ili više godina koji rade u svim gospodarskim sektorima u Njemačkoj, Irskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Mađarskoj i Finskoj. U anketi su prikupljena 24 402 valjana intervjua za analizu. Informacije iz studije mogu biti korisne za donošenje mogućih budućih prijedloga izmjena Direktive o karcinogenim, mutagenim i reproduktivno toksičnim tvarima te za unaprjeđenje mjera sigurnosti i zdravlja na radu u okviru europskog plana za borbu protiv raka. Te informacije mogu i poboljšati prevenciju bolesti povezanih s radom, osobito raka, što je jedan od ključnih ciljeva strateškog okvira EU-a za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2021. – 2027.

Rezultati ankete bit će objavljeni u više faza. Prvi rezultati bit će prvi put predstavljeni na konferenciji „Prevencija raka povezanog s radom” koja se održava 20. i 21. studenoga u Madridu u Španjolskoj. Događaj je dio Plana djelovanja za karcinogene tvari, inicijative za koju će također biti korisni podatci iz ankete o izloženosti radnika, s obzirom na to da pridonosi informiranju javnosti o rizicima izloženosti karcinogenim tvarima na radnom mjestu i razmjeni dobre prakse među poduzećima i organizacijama.

Poveznice:

Notes to editor:

Anketa o izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi

Cilj je ankete o izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi pružiti aktualne i pouzdane podatke o izloženosti radnika rizicima koji mogu dovesti do te bolesti. Rak je jedan od najvećih zdravstvenih izazova na radnim mjestima u Europi, a anketa je važan alat za rješavanje tog problema. Anketa o izloženosti radnika omogućuje Europskoj agenciji za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) da pridonese prevenciji, informiranju javnosti i oblikovanju politika, a time i borbi protiv raka povezanog s radom.

O Agenciji EU-OSHA

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pridonosi naporima kako bi Europa bila sigurnije, zdravije i produktivnije mjesto za rad. Agencija istražuje, razvija i distribuira pouzdane, uravnotežene i nepristrane informacije o sigurnosti i zdravlju te organizira paneuropske kampanje za podizanje razine svijesti. Agenciju čije je sjedište u Bilbau, u Španjolskoj, osnovala je Europska unija 1994., a u njoj zajedno djeluju predstavnici Europske komisije, vlada država članica, udruženja poslodavaca i radnika te vodeći stručnjaci iz svih država članica EU-a i šire.

Sada nas možete pratiti na Facebooku, X (Twitter)-u, LinkedInu, YouTubeu ili se možete pretplatili na naš mjesečni bilten OSHmail. Također se možete prijaviti za redovite vijesti i informacije EU-OSHA-e putem RSS kanala.

https://osha.europa.eu/hr