You are here

Medijski kutak

Što je novo
12/08/2018

Radite li s opasnim tvarima ili upravljate ljudima koji rade s opasnim tvarima? Trebaju li vam dodatne informacije o procjeni rizika i upravljanju rizicima? Ako je tako, pogledajte novu i sveobuhvatnu bazu podataka EU-OSHA-e s praktičnim alatima i smjernicama o opasnim tvarima, s poveznicama na ključne resurse i audiovizualne alate država članica, EU-a i drugih organizacija. Sadrži i nekoliko novih studija slučajeva u sklopu postojeće Kampanje za zdrava radna mjesta u kojoj se navode primjeri dobrih praksi iz stvarnog života u radu s opasnim tvarima.

Priopćenja za medije

26/06/2018 - 01:30

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) otkriva službene i medijske partnere kampanje koji su se pridružili njezinoj Paneuropskoj kampanji o sigurnosti i zdravlju na radu (OSH) za razdoblje 2018. – 2019. – Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta. Podrška ovih partnera ključna je za uspjeh kampanje, a zauzvrat partneri kampanje mogu iskoristiti razne prednosti i mogućnosti.

19/06/2018 - 01:30

Dana 19. lipnja Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) održava konferenciju na visokoj razini u Bruxellesu radi pronalaska načina napredovanja u području poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu u europskim malim poduzećima. Događaj se temelji na saznanjima iz EU-OSHA-inog projekta kojim su se proučavala mikropoduzeća i mala poduzeća te se podudara s publikacijom završne analize projekta u kojoj su objašnjeni glavni čimbenici koji utječu na sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima i preporuke dobre prakse i podrške za razvoj politika.