You are here

Medijski kutak

Što je novo
15/12/2017

Stiže 2018., a s novom godinom na vrata nam kuca i kampanja „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta”. Kampanja je posvećena podizanju svijesti o opasnim tvarima te promicanju kulture prevencije na radim mjestima širom Europe.

EU-OSHA će u proljeće pokrenuti ovu kampanju za 2018.-2019. Nadamo se da će je svi naši partneri i dionici u kampanji podržati jednako snažno kao i prethodnu kampanju „Zdrava radna mjesta za sve uzraste”.

Pratite novosti o Kampanji za zdrava radna mjesta 2018.-2019.

Priopćenja za medije

25/01/2018 - 01:45

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) želi izraziti dobrodošlicu povjerenici Marianne Thyssen i drugim dionicima na seminar na temu kako voditi brigu o sigurnosti i zdravlju radnika u mikropoduzećima i malim poduzećima. Seminar će se održati 25. siječnja u Bilbau i podudara se s objavom dvaju novih izvješća u kojima se istražuju najnoviji rezultati projekta EU-OSHA-e za sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima.

21/11/2017 - 01:30

Vodeći europski stručnjaci za sigurnost i zdravlje na radu (SZR) okupili su se danas u Bilbau u Španjolskoj na sastanku na vrhu za zdrava radna mjesta Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Ovaj sastanak na vrhu označava kraj izrazito uspješne kampanje Zdrava radna mjesta za sve uzraste čiji je cilj promicanje održivog radnog vijeka u kontekstu sve starije europske radne snage.