EU-OSHA slavi 25. obljetnicu svojeg rada.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) 2019. slavi 25 godina uspješne izgradnje i mobilizacije paneuropske mreže partnera koji surađuju na stvaranju sigurnijih, zdravijih i produktivnih radnih mjesta u Europi.

Sigurnost i zdravlje radnika neodvojivi su dio sigurnosti stanovnika... Sigurnost na radu nije samo dobra gospodarska politika, nego i osnovno ljudsko pravo.
Govor Kofija Annana povodom Nacionalnog dana zaštite na radu, New York, 28. travnja 2002.

Sigurnost i zdravlje na radu integralni su dio europskog projekta od samih početaka. Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ), osnovana je 1951. i bila je temelj Europske ekonomske zajednice (EEZ) i kasnije Europske unije (EU), , a ujedinila je europske industrije ugljena i čelika kako bi pomirila ratom razdvojenu Europu te osigurala suradnju u budućnosti. Tim su činom tada dva najopasnija radna okruženja odjednom došla u prvi plan. Zbog toga je jedan od glavnih ciljeva EZUČ-a postao osigurati „ujednačavanje i poboljšanje uvjeta života za radnike” u tim industrijskim granama.

Međutim, trostrani pristup sigurnosti i zdravlju na radu postao je popularan u Europi tek 1985. Zahvaljujući inicijativi Jacquesa Delorsa, tadašnjeg predsjednika Europske komisije, pojam „socijalnog dijaloga” dobio je ustavnu osnovu u EU-u i otvorio put donošenju Direktive Vijeća o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (89/391/EEZ) („Okvirna direktiva”) prije 30 godina, odnosno 1989. Tom prekretnicom u sigurnosti i zdravlju na radu nisu samo uspostavljeni minimalni uvjeti za sigurnost i zdravlje u EU-u, nego je u prvi plan stavljena revolucionarna ideja procjene rizika.

Nakon donošenja Okvirne direktive, Europska komisija pokrenula je kampanju diljem Europe u cilju osvješćivanja javnosti o štetnim učincima nesigurnog radnog okruženja: 1992. proglašena je Europskom godinom sigurnosti, higijene i zaštite zdravlja na radu. To je bio odgovor na šokantne podatke koji su dolazili s radnih mjesta u Europi: četiri milijuna nesreća na radnom mjestu, od kojih je njih 8 000 završilo smrtnim slučajem, prijavljeno je na godišnjoj razini početkom devedesetih, čiji je trošak za Europu iznosio 20 milijuna EUR. Europskom se godinom pokušalo osvijestiti javnost o rizicima za sigurnost i zdravlje na radu te relevantnom zakonodavstvu, te istaknuti uložene napore za unaprjeđenje sigurnosnih standarda.

Europska godina sigurnosti, higijene i zaštite zdravlja na radu te donošenje sve većeg broja zakona o sigurnosti i zdravlju na radu postavili su temelje za osnivanje agencije posvećene sigurnosti i zdravlju na radu, EU-OSHA-e.

U listopadu 1993. na sastanku na vrhu Vijeća donesena je odluka o osnivanju Agencije te je potom 1994. donesena Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/1994 o osnivanju EU-OSHA-e, s manjim izmjenama koje stupaju na snagu 2019. 

Bilo je zaista divno biti dio tima kojim se osniva nova institucija za jedno vrlo važno područje u kojem se mnogo toga dobroga može postići. Cilj je bio unaprijediti standard sigurnosti i zdravlja na radnim mjestima diljem Europske unije kako bi radnici u svakoj zemlji uživali ista prava i zaštitu.
Hans-Horst Konkolewsky, bivši direktor EU-OSHA-e

Od samih početaka, EU-OSHA radila je zajedno s Europskom komisijom u skladu sa strategijama EU-a za sigurnost i zdravlje na radu i imala je ključnu ulogu u provođenju tih strategija te u komunikaciji vezanoj uz njih.

Misija i vizija EU-OSHA-e bili su jasni od početka:

  • izraditi, prikupiti i pružati kvalitetne i pouzdane informacije, analizu i alate za unaprjeđenje znanja, podizanja svijesti te razmjenu informacija i dobre prakse o sigurnosti i zdravlju na radu;
  • biti prepoznat predvodnik u promicanju sigurnih i zdravih radnih mjesta u Europi kako bi se osiguralo pametno, održivo, produktivno i uključivo gospodarstvo.

Uspješno ispunjenje tih ciljeva u proteklih 25 godina Agencija može pripisati svojim dvjema prednostima: mreži kontaktnih točaka i trostranom načinu rada.

Trostranim modelom omogućuje se poštovanje i uključivanje mišljenja vlada, udruga poslodavaca i radničkih sindikata u postupak donošenja odluka, čime se ponovno potvrđuju vrijednosti EU-OSHA-e u pogledu suradnje i partnerstva. Kombinacija ovog modela i široke mreže kontaktnih točaka EU-OSHA-e te partnera na nacionalnoj razini imala je dvostruk utjecaj:

  • Bila je ključna u utvrđivanju zajedničkog shvaćanja rizika na radnom mjestu te kako se nositi s njima u budućnosti.
  • Omogućila je Agenciji da učinkovito razvije i promiče kulturu prevencije rizika na radnim mjestima u Europi.

Ta su postignuća značajno unaprijedila uvjete rada u državama članicama Europske unije.

Nadamo se da će idućih 25 godina biti podjednako ispunjene uspješnom suradnjom te predanosti osvješćivanju i promicanju dobre prakse za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu! Pratite i naše buduće objave na ovu temu.