Ujedinjena Kraljevina

Izvršni odbor za zdravlje i sigurnost (HSE) upravlja kontaktnom točkom Ujedinjene Kraljevine, uz potporu Izvršnog odbora za zdravlje i sigurnost Sjeverne Irske HSENI), socijalnih partnera i ostalih.

U Velikoj Britaniji postoji duga tradicija propisa o zdravlju i sigurnosti koja seže još u 19. stoljeće. Temelj trenutačnog sustava zdravlja i sigurnosti utvrđen je Zakonom o zdravlju i sigurnosti na radu iz 1974. U osnovi zakonodavstva jednostavno je, ali trajno načelo: oni koji stvaraju rizike najbolji su izbor da ih kontroliraju. Sustav je izdržao test vremena te Velika Britanija ima jednu od najboljih evidencija i zdravlju i sigurnosti u Europi. HSE-ova strategija prepoznaje da promjenjivi svijet predstavlja nove izazove za sustav zdravlja i sigurnosti u cjelini te ih stoga pokušava riješiti.

Općenito govoreći, HSE provodi zakon o zdravlju i sigurnosti na industrijskim radnim mjestima, dok ga 400 lokalnih tijela provodi na komercijalnim radnim mjestima. Ured za regulaciju željeznica (ORR) provodi zakon u vezi sa željezničkom prugom. Dodatne informacije možete pronaći na adresi: www.hse.gov.uk/pubns/web42.pdf

Slični aranžmani postoje i u Sjevernoj Irskoj.

Podaci za kontakt za središnjice

Health and Safety Executive
Caxton House (7th Floor) Tothill StreetLondon
SW1H 9NA London
Ujedinjena Kraljevina
Contact person:
Hefin DAVIES