Turska

Zdravlje i sigurnost na radu u Turskoj u djelokrugu je rada Ministarstva rada i socijalne sigurnosti. Četiri su glavna dionika u sustavu zdravlja i sigurnosti na radu u Turskoj koji u sklopu Ministarstva rade na pitanjima povezanim sa zdravljem i sigurnošću na radu.

  • Glavna uprava za zdravlje i sigurnost na radu (DGOHS), kontaktna točka mreže Agencije, bavi se zakonodavstvom, donošenjem politika, ovlašćivanjem pojedinaca, ustanova i organizacija koje djeluju u području zdravlja i sigurnosti na radu, podizanjem svijesti i aktivnostima informiranja, nacionalnom i međunarodnom suradnjom i koordinacijom Nacionalne mreže zdravlja i sigurnosti na radu u Turskoj. Centar za zdravlje i sigurnost na rad (ISGUM), povezano tijelo DGOHS-a, bavi se mjerenjima na mjestima rada i postavljanjem mjernih standarda.
  • Odbor Inspektorata rada ispituje usklađenost s propisima zdravlja i sigurnosti na radu na mjestima rada.
  • Centar za obuku i istraživanje rada i socijalne sigurnosti (ÇASGEM), uz ostale obuke povezane s radničkim životom, organizira obuku za stručnjake i ostale povezane ciljane skupine za zdravlje i sigurnost na radu.
  • Ustanova socijalne sigurnosti(SGK) prikuplja i analizira podatke o radničkom životu, pruža profesionalne statistike i daje naknadu u slučaju profesionalnih bolesti i nezgoda.

Podaci za kontakt za središnjice

Aile, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi
Inönü Bulvari, I Blok, No. 42, Kat. 4
06100 Emek Ankara
Turska
Contact person:
Deniz AKARSU
Adresa e-pošte: deniz [dot] akarsu [at] ailevecalisma [dot] gov [dot] tr