Slovenija

Sigurnost i zdravlje na radu u Sloveniji u nadležnosti su Ministarstva rada, obitelji, socijalne skrbi i jednakih mogućnosti te Ministarstva zdravlja. Ova dva ministarstva nadgledaju i ocjenjuju situaciju u prethodno navedenom području te na osnovi toga sastavljaju propise i rješenja za standardizirano reguliranje sigurnosti i zdravlja na radu. Kontrola nad provedbom propisa u ovom području u nadležnosti je slovenskog Inspektorata rada.


U sklopu Ministarstva rada, obitelji, socijalne skrbi i jednakih mogućnosti, koje obavlja zadatke EU-OSHA-ine nacionalne kontaktne točke, djeluje nacionalna mreža koja provodi suradnju predstavnika vlade, predstavnika sindikata i udruženja poslodavaca, stručnjaka i istraživača u području sigurnosti i zdravlja na radu i medicine rada. Nacionalna mreža posebno je aktivna u promicanju kulture sigurnosti i u širenju informacija o pitanjima osiguravanja sigurnosti i zdravlja na radu.


Detaljne aktivnosti o nacionalnoj kontaktnoj točki i nacionalnoj mreži dostupne su na adresi: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Podaci za kontakt za središnjice

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Slovenija
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
Adresa e-pošte: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si