Slovačka

Državna upravna tijela koja su odgovorna u području inspekcije rada jesu Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji Slovačke Republike, Nacionalni inspektorat rada sa sjedištem u Košicama te osam inspektorata rada koji su smješteni i nadležni su nad područjima koja predstavljaju osam upravnih regija Slovačke Republike.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu osnovala je mrežu kontaktnih točaka u svakoj državi članici EU-a. Kao kontaktna točka u Slovačkoj Republici djeluje Nacionalni inspektorat rada. Njegov je glavni zadatak izraditi materijal i širiti informacije na nacionalnoj razini o zdravlju i sigurnosti na radu.

Podaci za kontakt za središnjice

National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
04001 Kosice
Slovačka
Contact person:
Ladislav KEREKEŠ
Tel: +421 908 118 515
Adresa e-pošte: ladislav [dot] kerekes [at] ip [dot] gov [dot] sk