Poljska

U Poljskoj, osnovni zakonski akt koji osigurava pravo na sigurne i zdrave radne uvjete jest Ustav Republike Poljske. Načini provedbe tog prava definirani su zakonom, konkretno Zakonikom o radu. Osnovna odredba Zakonika u području sigurnosti i zdravlja na radu može se pronaći u X. odjeljku Zakonika kad je riječ o sigurnosti i zdravlju na radu, u VII. odjeljku o zaštiti žena na radnom mjestu i u IX. odjeljku o zaštiti mladih na radnom mjestu. Organizacijski sustav zaštite rada može se podijeliti na nacionalni sustav i sustav na radnim mjestima.

Prvi uključuje parlament, vladu i ostale državne urede, državna nadzorna i kontrolna tijela, čiji su zadatci različiti. Nadzorna i kontrolna tijela uključuju Nacionalni inspektorat rada, Nacionalni inspektorat zdravlja, Ured tehničke inspekcije te sudove i ured državnog odvjetnika. Važnu ulogu u organizacijskom sustavu sigurnosti i zdravlja na radu ima Vijeće za zaštitu rada koje djeluje pri Sejmu Republike Poljske te koje nadzire Nacionalni inspektorat rada (više detalja dostupno je na stranici: http://www.ciop.pl/15845.html).

Podaci za kontakt za središnjice

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warsaw
Poljska
Contact person:
Wiktor Marek ZAWIESKA
Tel: +48 22 6233697
Adresa e-pošte: focalpoint [dot] pl [at] ciop [dot] pl