Latvija

Latvijskom kontaktnom točkom upravlja Državni inspektorat rada. Protokom informacija upravlja Informativni odbor koji čine predstavnici za područje sigurnosti i zdravlja na radu iz Ministarstva za dobrobit, Državnog inspektorata rada, latvijskog sindikata, Latvijske konfederacije poslodavaca te Instituta za sigurnost i zdravlje na radu i u okruženju (IOSEH).

Jedna od zadaća za koju je zadužena kontaktna točka jest izrada internetske stranice. Na toj su internetskoj stranici dostupne razne informacije o sigurnosti i zdravlju na radu u Latviji. Zainteresirane strane ondje mogu pronaći novosti o daljnjem razvoju zakonodavstva, planiranim aktivnostima, zakonodavnim odredbama, publikacijama i statističkim podacima, čime se stječe potpun uvid u stanje u području sigurnosti i zdravlja na radu u Latviji.

Podaci za kontakt za središnjice

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Latvija
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
Adresa e-pošte: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv