Kosovo u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/99

Podaci za kontakt za središnjice

Ministry of Labour and Social Welfare Labour Inspectorate
Str. "UÇK" No. 1
10 000 Pristina
Kosovo u u okviru Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/99
Contact person:
Agim MILLAKU
Tel: +381 38 200 26 502
Adresa e-pošte: agim [dot] millaku [at] rks-gov [dot] net