Island

Islandski pristup europskoj suradnji u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Svrha je islandskog Zakona o radnom okruženju, zdravlju i sigurnosti na radu br. 46/1980 osigurati sigurno i zdravo radno okruženje koje je općenito u skladu sa socijalnim i tehničkim kretanjima u društvu te osigurati takve uvjete koji omogućuju rješavanje sigurnosnih i zdravstvenih problema u skladu sa zakonima i propisima, u skladu sa smjernicama poslodavaca i u skladu sa smjernicama i uputama Uprave za sigurnost i zdravlje na radu.

Taj Zakon obuhvaća sve aktivnosti kada je zaposlena jedna osoba ili njih više, neovisno o tome je li riječ o vlasnicima poduzeća ili o zaposlenicima. Poslodavci su obvezni osigurati radno okruženje, sigurnost i sprječavanje opasnosti na odgovarajućoj i zadovoljavajućoj razini.

Podaci za kontakt za središnjice

Vinnueftirlitið
Dvergshöfði 2
110 Reykjavik
Island
Contact person:
Sigurdur SIGURDSSON
Adresa e-pošte: siggi [at] ver [dot] is