Finska

Ministarstvo socijalne politike i zdravstva nadležno je za provedbu i razvoj sigurnosti zdravlja na radu te za pripremu zakonodavstva u vezi s tim. Ministarstvo djeluje u bliskoj suradnji s, primjerice, Ministarstvom zapošljavanja i gospodarstva, Ministarstvom obrazovanja, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom okoliša, Ministarstvom prijevoza i komunikacija te raznim posebnim tijelima zaduženima za pitanja u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu.

U okviru područja nadležnosti za sigurnost i zdravlje na radu prati se usklađenost sa zakonodavstvom u području sigurnosti i zdravlja na radu. Suradnja u području sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu temelji se na provedbenom aktu i mjerodavnim sporazumima između organizacija o tržištu rada. U okviru suradnje u području sigurnosti i zdravlja na radu zaposlenike predstavljaju zastupnici za to područje. Zastupnik poslodavca je voditelj sigurnosti i zdravlja na radu, osim u slučaju kada poslodavac sam obavlja dužnosti suradnje.

Finska mreža za sigurnost i zdravlje na radu uspostavljena je u okviru Europske informativne mreže za sigurnost i zdravlje koja se sastoji od nacionalnih kontaktnih točaka u svakoj državi članici EU-a. Nacionalna kontaktna točka u Finskoj koordinira i vodi nacionalnu mrežu za sigurnost i zdravlje na radu.

Regionalne državne upravne agencije

Uprava u području sigurnosti i zdravlju na radu

Podaci za kontakt za središnjice

Ministry of Social Affairs and Health, Finland
P.O.Box 33
FI-00023 Government
Finska
Contact person:
Hannu STÅLHAMMAR
Tel: +358 295 163 469
Adresa e-pošte: hannu [dot] stalhammar [at] stm [dot] fi