Estonija

U Estoniji, glavni je dokument u području sigurnosti i zdravlja na radu Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu koji je donio estonski parlament Riigikogu, a na osnovi kojeg je razvijeno i propisano nekoliko mjerodavnih uredbi Vlade Republike i ministra socijalne politike (zakon je stupio na snagu 26. srpnja 1999.). U okviru sustava sigurnosti i zdravlja na radu u Estoniji, Ministarstvo socijalne politike čini izvršno tijelo koje uređuje čitavo to područje, pri čemu su njegove dvije strukturne jedinice (Odjel za razvoj radnog životnog vijeka i Odjel za zdravstvenu skrb) izravno uključene u donošenje politika u području sigurnosti i zdravlja na radu. Estonska nacionalna kontaktna točka za EU-OSHA-u djeluje u okviru Ministarstva socijalne politike (Odjel za unapređenje života na radnom mjestu). Mreža kontaktne točke trenutačno uključuje 16 vladinih i nevladinih institucija.

Nacionalna kontaktna točka djeluje kao Agencijin predstavnik u Estoniji u svojstvu tijela koje posreduje između Agencije i te države članice u bitnim aktivnostima te tijela za koordinaciju aktivnosti na razini države članice. Svrha internetske stranice kontaktne točke jest pružati sveobuhvatne informacije o zdravlju i sigurnosti na radu i na nacionalnoj razini i na razini EU-a, a posebno informacije o dobrim praksama i europskim kampanjama. S nacionalnom kontaktnom točkom moguće je kontaktirati na sljedećim adresama e-pošte: tiit.kaadu@sm.ee i ester.runkla@sm.ee

Vijeće za radno okruženje djeluje pod upravom Ministarstva socijalne politike. Vijeće je trojno savjetodavno tijelo koje čini 15 članova, a njegova je glavna zadaća donositi prijedloge i mišljenja o razvoju i provedbi politike o radnom okruženju. Nakon obustave rada Centra za zdravlje na radu 2004., izvršnu ulogu Centra u području zdravlja na radu preuzeo je Odbor za zdravstvenu skrb (Odjel za radno okruženje). Državni nadzor usklađenosti sa zahtjevima u području sigurnosti i zdravlja na radu provodi Inspektorat rada koji je, u pogledu strukturnog i zemljopisnog područja djelovanja, podijeljen na sjeverni, južni, zapadni i istočni inspektorat.

Podaci za kontakt za središnjice

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Estonija
Contact person:
Kristel PLANGI
Adresa e-pošte: kristel [dot] plangi [at] ti [dot] ee