Cipar

Nacionalna kontaktna točka u Cipru jest Odjel za inspekciju rada.

Odjel djeluje u okviru Ministarstva rada i socijalnog osiguranja. Osnovni je cilj tog Odjela u području sigurnosti i zdravlja na radu očuvanje odgovarajuće i primjerene razine sigurnosti i zdravlja na radu putem eliminacije ili drastičnog smanjenja nezgoda na radu i profesionalnih bolesti te putem zaštite javnosti od rizika koji proizlaze iz radnih aktivnosti.

Kao kontaktna točka, Odjel je nadležan za organizaciju Nacionalne informativne mreže i sudjeluje u pripremi i realizaciji Agencijina plana rada. Nacionalnu informativnu mrežu čine socijalni partneri te druge organizacije s posebnim interesom za sektor sigurnosti i zdravlja na radu.

Odjel sudjeluje u organizaciji Europskog tjedna sigurnosti i zdravlja na radu i pokreće Europsko natjecanje u dobrim praksama u području sigurnosti i zdravlja na radu. Odjel također aktivno sudjeluje na sastancima kontaktnih točaka i Agencijina Upravnog odbora te na sastancima stručnih skupina.

Podaci za kontakt za središnjice

Department of Labour Inspection, Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
12 Apelli Street
1080 Nicosia
Cipar
Contact person:
Anastassios YIANNAKI
Tel: +357 2240 5623
Adresa e-pošte: ayiannaki [at] dli [dot] mlsi [dot] gov [dot] cy