Bugarska

U Republici Bugarskoj javna politika u području sigurnosti i zdravlja na radu u nadležnosti je Vijeća ministara. Ministarstvo rada i socijalne politike razvija, koordinira i provodi javnu politiku u području sigurnosti i zdravlja na radu. Ministarstvo zdravstva upravlja i koordinira aktivnostima zaštite i promicanja zdravlja na radu. Izvršna agencija Glavnog inspektorata rada javno je tijelo nadležno za sveukupan nadzor usklađenosti sa zakonima o radu radi osiguravanja sigurnosti i zdravlja na radu te za provedbu uvjeta zapošljavanja. Nacionalni institut za socijalnu sigurnost (NSSI) osigurava praćenje znanstvenih saznanja o radnoj sposobnosti, istražuje nezgode povezane s radom te održava bazu podataka o takvim nezgodama.


Nacionalna politika o sigurnosti i zdravlju na radu razvija se i provodi na osnovi trostrane suradnje na nacionalnoj, sektorskoj i regionalnoj razini. Nacionalno vijeće za radne uvjete (NCWC) stalno je tijelo nadležno za koordinaciju, savjetovanje i suradnju u području razvoja i provedbe politike o sigurnosti i zdravlju na radu na nacionalnoj razini. U svim lokalnim upravnim jedinicama postoje regionalna vijeća u svrhu osiguravanja trostrane suradnje u području sigurnosti i zdravlja na radu. U svim poduzećima postoje i odbori za radne uvjete koji pružaju platformu za dijalog između poslodavaca i zaposlenika.


Nacionalna kontaktna točka Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu smještena je u Ministarstvu rada i socijalne politike.


Podaci za kontakt za središnjice

Ministry of Labour and Social Policy
2 Triaditza Street
1051 Sofia
Bugarska
Contact person:
Darina KONOVA
Tel: +359 +359(2) 8119 518
Adresa e-pošte: darina [dot] konova [at] mlsp [dot] government [dot] bg