Belgija

U Belgiji je područje sigurnosti, zdravlja i dobrobiti na radu u nadležnosti ministra zapošljavanja i Federalnog javnog servisa za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog.


Inspekcija rada pod nazivom „Nadzor dobrobiti na radu” nadzire usklađenost sa standardima sigurnosti, zdravlja i dobrobiti na radu. Glavna uprava za humanizaciju rada nadležna je za regulatorne poslove i brine o dijalogu sa socijalnim partnerima i promicanju dobrobiti na radu.


Belgijska kontaktna točka koordinira i vodi nacionalnu mrežu za sigurnost i zdravlje na radu. U Belgiji su glavni akteri okupljeni u Belgijski informativni centar za sigurnost na radu


(BeSWIC). Belgijski centar znanja o dobrobiti na radu BeSWIC prikuplja informacije o sigurnosti, zdravlju i dobrobiti na radu u Belgiji na belgijskoj internetskoj stranici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu.


Podaci za kontakt za središnjice

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerot 1
1070 Brussel-Bruxelles
Belgija
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
Adresa e-pošte: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be