Austrija

Nadležnost u području sigurnosti i zdravlja na radu u Austriji dijele različita tijela. Pravnu osnovu pružaju Zakon o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu [ArbeitnehmerInnenschutzgesetz] i podzakonski propisi. Inspektorat rada, Inspektorat rada za prijevoz (VAI), pokrajinski [Land] inspektorati za poljoprivredu i šumarstvo i organizacije koje pružaju usluge zaposlenicima u javnom sektoru nadležni su za nadzor usklađenosti sa zakonodavstvom o sigurnosti i zdravlju na radu. Internetska stranica Inspektorata rada sadrži sve potrebne informacije.

Poslodavci su odgovorni za preventivne mjere, no u tome im potporu pružaju socijalni partneri i ustanove za socijalno osiguranje.

Federalno ministarstvo rada, socijalne politike i zaštite potrošača kojem pripada Inspektorat rada djeluje kao kontaktna točka. Austrijska mreža predstavlja sve važne aktere koji su uključeni u sva pitanja kojima se Agencija bavi.

Podaci za kontakt za središnjice

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Austrija
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
Adresa e-pošte: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at