švedska

Švedska vlada i parlament povjerili su nama, Švedskom tijelu za radno okruženje, zadatak osiguravanja da radno okruženje zadovoljava zahtjeve navedene u zakonodavstvu o zdravlju i sigurnosti na radu kako bi svatko mogao raditi u dobrom okruženju koje se neprestano unapređuje. Švedski Zakon o radnom okruženju okvirni je zakon. Detaljnije odredbe mogu se naći u propisima koje donosimo. Također djelujemo kao švedska kontaktna točka Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu te koordiniramo predstavnike vlade, poslodavaca i zaposlenika u mreži partnera.

U Savjetodavnom odboru za sigurnost i zaštitu zdravlja na radnom mjestu (ACSH) predstavljamo švedsku vladu. Riječ je o trojnom odboru koji pomaže Europskoj komisiji pripremajući, provodeći i ocjenjujući sve aktivnosti sigurnosti i zdravlja na radu.

Također imamo predstavnika u Odboru viših inspektora rada (SLIC) koji savjetuje Europsku komisiju i sastoji se od viših službenika iz tijela država članica za zdravlje i sigurnost na radu ili ekvivalentnih tijela.

Podaci za kontakt za središnjice

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Švedska
Contact person:
Anna MANNIKOFF
Tel: +46 73 065 83 34
Adresa e-pošte: anna [dot] mannikoff [at] mynak [dot] se