You are here

Sprečavanje prijevara i sukoba interesa

EU-OSHA se obvezala poboljšati djelovanje u pogledu sprečavanja i otkrivanja prijevara i uvjeta za istrage prijevara te postići odgovarajuću razinu u području odštete i odvraćanja, uz razmjerne i odvraćajuće sankcije te poštovanje propisanih postupaka.

Sprječavanje prijevara

S tim je ciljem Agencija usvojila sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv prijevara kojom se utvrđuju odgovornosti raznih dionika.

To je u skladu s financijskom uredbom Agencije (članci 30. i 111.) i zahtjevima plana međuinstitucionalne radne skupineo primjeni zajedničkog pristupa u pogledu budućnosti agencija EU-a.

Korisne poveznice

Sprečavanje sukoba interesa 

EU-OSHA se na isti način obvezala osigurati integritet odluka i informacija te poticati odgovornost u pogledu rada i aktivnosti Agencije. Iz navedenih razloga upravljanje i sprečavanje sukoba interesa imaju važnu ulogu.

Nakon imenovanja te svakih pet godina članovi Upravnog odbora, Izvršnog odbora i savjetodavnih skupina daju izjave o interesima i podnose sažetke svojih životopisa, u okviru politike Agencije o upravljanju sukobima interesa. Ta politika obuhvaća izjavu o zaštiti osobnih podataka, postupak podnošenja, procjene i validacije izjave o interesima i sažetka životopisa te postupak u slučaju kršenja povjerenja.

Osim toga, kako bi se zajamčila transparentnost, izjave o interesima i sažetci životopisa izvršnog direktora i članova višeg osoblja javno su dostupni.

Upravni odbor donosi i strategiju Agencije za borbu protiv prijevara.

Korisne poveznice

Politika Agencije o upravljanju sukob interesa, uklj. izjavu o privatnosti

Postupak u vezi s podnošenjem, ocjenjivanjem i potvrdom izjave o interesu te sažetak životopisa

Postupak u slučaju kršenja povjerenja

Izjave o interesima i sažetci životopisa članova Upravnog odbora, Izvršnog odbora i savjetodavnih skupina

Izjave o interesima i sažetci životopisa izvršnog direktora i članova višeg osoblja