You are here

Sprečavanje prijevara i sukoba interesa

EU-OSHA se obvezala poboljšati djelovanje u pogledu sprečavanja i otkrivanja prijevara i uvjeta za istrage prijevara te postići odgovarajuću razinu u području odštete i odvraćanja, uz razmjerne i odvraćajuće sankcije te poštovanje propisanih postupaka.

Sprječavanje prijevara

S tim je ciljem Agencija usvojila sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv prijevara kojom se utvrđuju odgovornosti raznih dionika.

To je u skladu s financijskom uredbom Agencije (članci 30. i 111.) i zahtjevima plana međuinstitucionalne radne skupineo primjeni zajedničkog pristupa u pogledu budućnosti agencija EU-a.

Korisne poveznice

Sprečavanje sukoba interesa 

EU-OSHA se na isti način obvezala osigurati integritet odluka i informacija te poticati odgovornost u pogledu rada i aktivnosti Agencije. Iz navedenih razloga upravljanje i sprečavanje sukoba interesa imaju važnu ulogu.

Nakon imenovanja i svakih 5 godina, Upravni odbor, Ured i članovi Savjetodavnih skupina podnose izjave o interesima kao i sažetak svog životopisa u okviru politike Agencije o upravljanju sukobom interesa. Politika uključuje izjavu o privatnosti, postupak u vezi s podnošenjem, ocjenjivanjem i potvrdom izjave o interesu te sažetak životopisa i postupak u slučaju kršenja povjerenja.

U cilju osiguravanja transparentnosti javno su dostupne izjave o interesu kao i sažeci životopisa direktora i višeg osoblja.

Korisne poveznice

Politika Agencije o upravljanju sukob interesa, uklj. izjavu o privatnosti

Postupak u vezi s podnošenjem, ocjenjivanjem i potvrdom izjave o interesu te sažetak životopisa

Postupak u slučaju kršenja povjerenja

Izjave o interesu i sažeci životopisa Upravnog odbora, Ureda i članova Savjetodavnih skupina

Izjave o interesu i sažeci životopisa direktora i višeg osoblja