Tko ostvaruje koristi od aktivnosti agencije EU-OSHA?

Tijekom proteklih 25 godina EU-OSHA je izgradila i pokrenula sveeuropsku mrežu partnera s ciljem jačanja svijesti o sigurnosti i zdravlju na radu. Tko je ostvarivao koristi tijekom ovih 25 godina djelovanja?

Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća

EU-OSHA je utemeljena s jednostavnom i važnom svrhom: učiniti Europu sigurnijim, zdravijim i produktivnijim mjestom za rad. Njezin je cilj proširiti znanje i ojačati svijest o opasnostima na radnom mjestu te promicati poboljšanja u području sigurnosti i zdravlja na radu komunikacijom s tvorcima politika i poduzećima, prisutnošću na mjestima rada te pružanjem pouzdanih informacija i praktičnih alata.

Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća čine većinu poduzeća u Europi, pri čemu sama mikropoduzeća imaju nevjerojatan udio od 95 %. Stoga su mala i srednja poduzeća, a naročito mikropoduzeća i mala poduzeća, najvažnija ciljna skupina EU-OSHA-e: ona zapošljavaju više od polovice radne snage u EU-u, ali ujedno bilježe nerazmjerno visok postotak nezgoda i ostalih problema u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. Dok veća poduzeća povećavaju svoja ulaganja u području sigurnosti i zdravlja na radu, očit je njihov nedostatak u mnogim malim i srednjim poduzećima. Razlog za to vjerojatno leži u percipiranom ili stvarnom nedostatku resursa i često slaboj razmjeni informacija o učinkovitom upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu.

 © EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Priznajući činjenicu da su mala i srednja poduzeća „pogonska snaga” Europe i da im je potrebna pomoć, Europska unija uvela je 2001. programe za njihovo financiranje. Na poziv Europskog parlamenta EU-OSHA je spremno prihvatila te programe i uspostavila paralelni program koji se primjenjivao od 2001. do 2003.

Samo tijekom prve godine programa pružena je potpora za 51 projekt, pojedinačna odobrena nepovratna sredstva iznosila su od 25 000 EUR do 190 000 EUR, dosegavši ukupni iznos od 5 milijuna EUR. Više od petsto tisuća malih i srednjih poduzeća iskoristilo je sredstva iz te inicijative, a održano je više od 15 000 sati osposobljavanja i seminara s ciljem jačanja svijesti o opasnostima i razmjene dobrih praksi. Stoga ne čudi činjenica da je popularnost programa porasla, pa je tijekom druge godine sredstva iskoristilo gotovo 700 000 malih i srednjih poduzeća.

Zahvaljujući tim programima financiranja Agencija je već tijekom prvih godina svojeg djelovanja doprla do mnogobrojnih malih i srednjih poduzeća diljem Europe. To je pridonijelo jačanju svijesti o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu, kao i izgradnji profila Agencije među poduzećima kojima nastoji pomoći.

Mikropoduzeća i mala poduzeća i dalje su među najvažnijim korisnicima usluga agencije EU-OSHA. Prepoznatljive kampanje za zdrava radna mjesta koje organizira EU-OSHA čine glavni dio njezinih nastojanja da dopre do malih poduzeća. Te su se kampanje razvile iz Europskog tjedna za sigurnost i zdravlje na radu, koji Agencija provodi od 2000., te kasnijih informativnih kampanja o sigurnosti i zdravlju na radu. Cilj je tih dvogodišnjih kampanja ojačati svijest o bitnim temama u području sigurnosti i zdravlja na radu razmjenom dobrih praksi i distribucijom informativnih materijala, praktičnih alata i resursa. Svi su materijali za kampanje lako razumljivi i dostupni besplatno te su prilagođeni potrebama malih poduzeća kojima je ponekad teško izdvojiti potrebno vrijeme i novac za sigurnost i zdravlje na radu.

Prva takva dvogodišnja kampanja pokrenuta je 2008. s naglaskom na procjeni rizika, koja je temelj svih djelotvornih praksi u području sigurnosti i zdravlja na radu. U sklopu kampanje nastala je i mrežna interaktivna platforma za procjenu rizika (OiRA). Platforma OiRA zamišljena je prvenstveno kao pomoć mikropoduzećima i malim poduzećima. Ona omogućuje izradu posebnih mrežnih alata za pojedine gospodarske sektore uz pomoć kojih je moguća uspješna procjena rizika i upravljanje njima. Platforma OiRA dosad je tisućama malih poduzeća omogućila jednostavnu i cjenovno učinkovitu procjenu rizika.

© EU-OSHA - EU-OSHA-ina konferencija na visokoj razini o sigurnosti i zdravlju na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima, održana u Bruxellesu 19. lipnja 2018.

U lipnju 2018. EU-OSHA je bila domaćin konferencije u Bruxellesu posvećene unapređenju sigurnosti i zdravlja na radu u europskim malim poduzećima. Predstavnici EU-a, dionici iz država članica i međunarodnog okruženja raspravljali su o zaključcima proizašlima iz trogodišnjeg projekta SESAME (Sigurnost u malim i mikropoduzećima). Jedna od glavnih preporuka bila je potreba sudjelovanja svih dionika i koordiniranja njihovih aktivnosti kako bi se doprlo do mikropoduzeća i malih poduzeća. U okviru projekta nastalo je mnogo primjera dobre prakse prilagođenih potrebama mikropoduzeća i malih poduzeća u više od 60 gospodarskih sektora.

Tko još?

Iako su mala i srednja poduzeća glavna ciljna skupina aktivnosti agencije EU-OSHA, ona ni u kojem slučaju nisu jedini koji ostvaruju koristi. Ostali su subjekti:

  • tvorci politika na razini EU-a i na nacionalnoj razini
  • radnici i poslodavci, te njihovi predstavnici
  • stručnjaci i istraživači u području sigurnosti i zdravlja na radu
  • nacionalne vlade.

Nedvojbena je činjenica da aktivnosti agencije EU-OSHA koriste ogromnom broju subjekata. Cilj Agencije ostaje vrlo jasan i važan: učiniti radna mjesta u Europi sigurnijima, zdravijima i produktivnijima.