Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Overgaan naar content. Zoeken FAQ Help Over ons

Europees Netwerk - Nederland

OSHA-netwerk

Selecteer talen:

U bent hier: Home FAQ

Vraag & antwoord

 1. Wat is het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk?
  Het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (The European Agency for Safety and Health at Work) wil werkplekken veiliger, gezonder en productiever maken. Dit instituut is opgericht omdat individuele landen, bedrijven of nationale organisaties niet alle informatie en deskundigheid op het terrein van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden (arbo) in huis kunnen hebben en houden. Het Europese Agentschap zorgt daarom voor de ontwikkeling, verzameling en verspreiding van arbo-informatie voor alle 32 lidstaten. Het Agentschap wordt gedragen door de Europese overheden en werkgevers- en werknemersorganisaties en werkt samen met mondiale organisaties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De vestiging van het Agentschap is in Bilbao (Spanje).
   
 2. Wat heb ik aan het Europese Agentschap?
  Het Europese Agentschap heeft een compleet overzicht van de (internationale) ontwikkelingen op het terrein van veiligheid en gezondheid op het werk. Het Agentschap stelt deze kennis beschikbaar aan alle lidstaten.
   
 3. Waar kan ik de informatie van het Agentschap vinden?
  Het Agentschap beschouwt het internet als het belangrijkste medium om informatie te verspreiden. De website van het Agentschap http://osha.europa.eu/ is gekoppeld aan nationale sites die onderhouden worden door de 32 lidstaten. In elk van de twintig talen kan daarom informatie worden verkregen. Ook is het mogelijk zich te abonneren op een nieuwsbrief die betrokkenen op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen.
   
 4. Is de informatie op de pagina’s van de lidstaten in verschillende talen verkrijgbaar?
  Veel informatie op de webpagina’s van de lidstaten wordt via het nationale netwerk in het desbetreffende land verzameld of via contacten verstrekt. In Nederland is ervoor gekozen om de inhoud zoveel mogelijk in twee talen beschikbaar te stellen, namelijk in het Nederlands en in het Engels.
   
 5. Kan het Agentschap mijn project financieren?
  In principe beschikt het Agentschap zelf niet over de nodige middelen om financiĆ«le bijdragen leveren aan externe projecten. Af en toe krijgt het Agentschap echter de opdracht van de Commissie om specifieke activiteiten en programma’s te financieren die rechtstreeks verband houden met meer veiligheid en gezondheid op het werk, bijvoorbeeld de Europese Week of het ongevallenpreventieprogramma voor het MKB.

  Meer informatie over deze programma’s vindt u op het volgende adres http://sme.osha.europa.eu/.

  Op de website van het Secretariaat-generaal van de Commissie vindt u een algemeen overzicht van door de Europese Unie verstrekte steun en leningen. Indien uw project verband houdt met veiligheid en gezondheid op nationaal niveau, adviseren wij u contact op te nemen met uw nationale Focal Point.
   
 6. Kan mijn organisatie of ik samenwerken met het Agentschap?
  Het Agentschap werkt samen met een aantal externe organisaties die het bijstaan bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en met een aantal andere organisaties die het steunen bij de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van onderzoek en informatieverspreiding. Indien u opgenomen wilt worden op de lijst van organisaties die het Agentschap (indien gewenst) diensten verlenen, moet u reageren op de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. S 101/41 en kijken op de website van het Agentschap onder de rubriek “Oproep aan nieuwe contracten”.
   
 7. Hoe word ik abonnee van de nieuwsbrief van het Agentschap?
  De nieuwsbrief wordt, zoals alle publicaties van het Agentschap, direct na publicatie op deze website gezet en kan dan integraal on line worden geraadpleegd. De nieuwsbrief is beschikbaar in een Engelse, Franse, Spaanse en Duitse versie.
   

 8. Kan het Agentschap mij adviseren over mijn probleem op het gebied van veiligheid en gezondheid?
  Zoals beschreven in de Oprichtingsverordening (2062/94 - 1643/95), kan het Agentschap geen advies geven op het gebied van veiligheid en gezondheid over specifieke werksituaties. U kunt met uw vraag terecht bij het nationale Focal Point dat u kan doorverwijzen naar de betreffende organisatie in uw land of u kunt deze rechtstreeks op de nationale website vinden onder “Infrastructuur”.
   
 9. Kan ik Europese wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in mijn eigen taal krijgen?
  De volledige tekst van de Europese wetgeving met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk staat in alle talen van de Europese Unie op deze website. Aanvullende informatie en andere wetgeving zijn te vinden op de Eur-Lex website van de Commissie. Het Nederlands Focal Point heeft een speciale pagina samengesteld met uitleg over de Europese regelgeving.
   
 10. Hoe krijg ik exemplaren van rapporten die door het Agentschap zijn uitgebracht?
  Zoals alle publicaties van het Agentschap, worden de informatierapporten direct na publicatie in een aantal talen op de website van het Agentschap gezet en kunnen on line worden geraadpleegd en gratis worden gedownload. Alle publicaties van het Agentschap worden slechts in een beperkte oplage gedrukt. Indien u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, moet u contact opnemen met uw nationale Focal Point.
   
 11. Waar kan ik cijfers vinden over bedrijfsongevallen en beroepsziekten en de daarmee samenhangende kosten?
  Alle homepages van de lidstaten hebben een afdeling die aan statistieken is gewijd. Een aantal daarvan geven toegang tot nationale cijfers over bedrijfsongevallen en beroepsziekten evenals de daarmee samenhangende kosten. Deze gegevens zijn uitsluitend in de taal van de desbetreffende lidstaat gesteld, voornamelijk om misverstanden te voorkomen. Onder Statistiek vindt u informatie op Europees niveau afkomstig van verschillende organisaties.
   
 12. Wat is de Europese Week?
  Steeds gedurende twee jaar organiseert het Europese Agentschap, samen met de Europese lidstaten, een Europese Campagne voor veiligheid en gezondheid op het werk. Voor deze campagne kiest het Agentschap een thema om veilige en gezonde werkomstandigheden onder de aandacht te brengen. In 2010/2011 is het thema 'Veilig onderhoud'