Preskoči na sadržaj. | Skip to navigation

OSHA-ina mreža

Odaberite jezik:

Vi ste ovdje: Početak

RSS feedovi Agencije

Ova stranica sadrži pregled RSS (${poveznica}) feedova koji su trenutačnodostupni na osha.europa.eu. Pretplatite se na naše (Really Simple Syndication) feedove kako bi obavijesti dobivali izravno na zaslonu svojeg računala!

Prikaz jednog od feedova u vlastitom RSS agregatoru (Što je agregator?):

  1. Kopirajte URL/prečac koji odgovara temi koja Vas zanima.
  2. Zalijepite URL u svoj čitač.

Ako koristite internetsku uslugu RSS-a, upotrijebite prečac:

  1. Pritisnite na gumb prečaca Vaše usluge.
  2. Pritisnite gumb "Add to Any" ako Vaša usluga nije navedena na popisu.

 

Napomena
Trenutačni jezik je Croatian. ako se želite pretplatiti na feedove na drugom jeziku, najprije izmijenite jezik ove stranice.

 

Opće informacije

EU-OSHA Press Releases Najnoviji EU-OSHA Press Releases
URL: https://osha.europa.eu/hr/press/search_rss?RSSTitle=EU-OSHA%...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA News Items Najnoviji EU-OSHA News Items
URL: https://osha.europa.eu/hr/news/RSS?RSSTitle=EU-OSHA%20News%2...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Events Najnoviji EU-OSHA Events
URL: https://osha.europa.eu/hr/events/RSS?RSSTitle=EU-OSHA%20Even...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Publications Najnoviji EU-OSHA Publications
URL: https://osha.europa.eu/hr/publications/search_rss?RSSTitle=E...
Prečac: Bookmark and Share
EU OSHA u medijima EU OSHA u medijima
URL: https://osha.europa.eu/en/press/sinRSS?synmap=MemoNews&RSSTi...
Prečac: Bookmark and Share
Blog EU ESHA-e Blog EU ESHA-e
URL: https://osha.europa.eu/en/blog/front-page/RSS?RSSTitle=Blog%...
Prečac: Bookmark and Share
Trenutačno slobodna radna mjesta u EU OSHA-i Trenutačno slobodna radna mjesta u EU OSHA-i
URL: https://osha.europa.eu/en/about/jobs/@@rss-current-jobs?RSST...
Prečac: Bookmark and Share

 

Teme (uključujući povezane vijesti, događaje, publikacije i objave za medije)

EU-OSHA Buka Tema EU-OSHA Buka
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=noise&RSSTitle=EU-...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Campaign 2012-13 Tema EU-OSHA Campaign 2012-13
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=Campaign ...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Cestovni prijevoz Tema EU-OSHA Cestovni prijevoz
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=road_transport&RSS...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Društvena odgovornost korporacija Tema EU-OSHA Društvena odgovornost korporacija
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=csr&RSSTitle=EU-OS...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA ESENER Tema EU-OSHA ESENER
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=esener&RSSTitle=EU...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Ekonomski poticaji Tema EU-OSHA Ekonomski poticaji
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=economic_incentive...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Foresight Tema EU-OSHA Foresight
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=foresight&RSSTitle...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Graditeljstvo Tema EU-OSHA Graditeljstvo
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=construction&RSSTi...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Horeca – hotelijerstvo i ugostiteljstvo Tema EU-OSHA Horeca – hotelijerstvo i ugostiteljstvo
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=horeca&RSSTitle=EU...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Invaliditet Tema EU-OSHA Invaliditet
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=disability&RSSTitl...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Istraživanje Tema EU-OSHA Istraživanje
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=research&RSSTitle=...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Kampanja 2014. – 2015. Tema EU-OSHA Kampanja 2014. – 2015.
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=campaign_2014_15&R...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Menadžment liderstvo Tema EU-OSHA Menadžment liderstvo
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=management_leaders...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Mijenjanje svijeta rada Tema EU-OSHA Mijenjanje svijeta rada
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=cww&RSSTitle=EU-OS...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Mišićno-koštani poremećaji Tema EU-OSHA Mišićno-koštani poremećaji
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=msd&RSSTitle=EU-OS...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Mladi ljudi Tema EU-OSHA Mladi ljudi
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=young_people&RSSTi...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Nanotehnologija Tema EU-OSHA Nanotehnologija
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=nanotechnology&RSS...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Obrazovanje Tema EU-OSHA Obrazovanje
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=education&RSSTitle...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Održavanje Tema EU-OSHA Održavanje
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=maintenance&RSSTit...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Opasne tvari Tema EU-OSHA Opasne tvari
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=dangerous_substanc...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Opservatorij rizika Tema EU-OSHA Opservatorij rizika
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=risk_observatory&R...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Organizacija i strategije Tema EU-OSHA Organizacija i strategije
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=organisation&RSSTi...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Osobe s invaliditetom Tema EU-OSHA Osobe s invaliditetom
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=disabled_people&RS...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Poljoprivreda Tema EU-OSHA Poljoprivreda
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=agriculture&RSSTit...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Poslovni aspekti SZR Tema EU-OSHA Poslovni aspekti SZR
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=businessOSH&RSSTit...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Praktična rješenja, Dobra praksa Tema EU-OSHA Praktična rješenja, Dobra praksa
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=Practical ...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Prevencija Tema EU-OSHA Prevencija
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=prevention&RSSTitl...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Prijevoz Tema EU-OSHA Prijevoz
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=transport&RSSTitle...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Procjena rizika Tema EU-OSHA Procjena rizika
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=risk_assessment&RS...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Promocija zdravlja na radnome mjestu Tema EU-OSHA Promocija zdravlja na radnome mjestu
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=whp&RSSTitle=EU-OS...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Radnici migranti Tema EU-OSHA Radnici migranti
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=migrant_workers&RS...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Ribarstvo Tema EU-OSHA Ribarstvo
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=fisheries&RSSTitle...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Rizici Tema EU-OSHA Rizici
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=risks&RSSTitle=EU-...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Sektor čišćenja Tema EU-OSHA Sektor čišćenja
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=cleaners&RSSTitle=...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Sigurnost i zdravlje na radu u obrazovnom sustavu Tema EU-OSHA Sigurnost i zdravlje na radu u obrazovnom sustavu
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=osheducation&RSSTi...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Spol Tema EU-OSHA Spol
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=gender&RSSTitle=EU...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Spriječavanje nezgoda Tema EU-OSHA Spriječavanje nezgoda
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=accident_preventio...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Starenje radnika Tema EU-OSHA Starenje radnika
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=ageing&RSSTitle=EU...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Statistike Tema EU-OSHA Statistike
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=statistics&RSSTitl...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Stres Tema EU-OSHA Stres
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=stress&RSSTitle=EU...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Sudjelovanje radnika Tema EU-OSHA Sudjelovanje radnika
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=worker_participati...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Zakonodavstvo Tema EU-OSHA Zakonodavstvo
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=legislation&RSSTit...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Zdrava radna mjesta Tema EU-OSHA Zdrava radna mjesta
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=hwi&RSSTitle=EU-OS...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Zdravstvena skrb Tema EU-OSHA Zdravstvena skrb
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=health_care&RSSTit...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Zdravstvena skrb Tema EU-OSHA Zdravstvena skrb
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=healthcare&RSSTitl...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA Zeleni poslovi Tema EU-OSHA Zeleni poslovi
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=green_jobs&RSSTitl...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA konkurencije Tema EU-OSHA konkurencije
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=competitions&RSSTi...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA noValueSelected Tema EU-OSHA noValueSelected
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=noValueSelected&RS...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA oira Tema EU-OSHA oira
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=oira&RSSTitle=EU-O...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA oshwiki Tema EU-OSHA oshwiki
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=oshwiki&RSSTitle=E...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA presidency Tema EU-OSHA presidency
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=presidency&RSSTitl...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA publications Tema EU-OSHA publications
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=publications&RSSTi...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA women Tema EU-OSHA women
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=women&RSSTitle=EU-...
Prečac: Bookmark and Share
EU-OSHA work-diseases Tema EU-OSHA work-diseases
URL: https://osha.europa.eu/search_rss?Subject=work-diseases&RSST...
Prečac: Bookmark and Share
Tijela državne uprave

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

 

Znanstveno istraživačke institucije

HZZZSR_text_logo_5.jpg

Socijalni partneri

 

 Hrvatska udruga poslodavaca

 

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

 Nezavisni hrvatski sindikati

Matica hrvatskih sindikata

 

Ostale institucije

HZMO.jpg

 

HZZO_100_95_logo.jpg